خرید گوشواره عدم توفیق دولت در کاهش وابستگی بودجه به نفت

موسی الرضا ثروتی گفت:در طول سال های گذشته بارها بر لزوم
جدایی بودجه از درآمدهای حاصل از فروش نفت تاکید شده است اما این مسئله بیشتر به
صورت شعار تبلیغاتی دولت ها در آمده است.
به گزارش خانه ملت، نماینده مردم بجنورد، بروجرد و جاجرم در مجلس شورای اسلامی با تاکید بر
این موضوع افزود: در دو سال اخیر در زمان تحویل بودجه سنواتی کشور به مجلس ، دولت
مدعی می شد که وابستگی بودجه به نفت کم شده در حالی که در بودجه سال ۹۱ شصت و دو
میلیارد دلار از پول نفت در بودجه هزینه شده است.
ثروتی با انتقاد از این حجم وابستگی ادامه داد: بر اساس برنامه چهارم
میزان مجاز وابستگی بودجه به درآمدهای حاصل از فروش نفت در عرض پنج سال هشتاد
میلیارد دلار است اما تنها در سال ۹۱ شصت و دو میلیارد دلار از نفت در بودجه هزینه
شده است.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس تاکید کرد: دولت نهم و دهم
در کاهش وابستگی بودجه به نفت توفیق نداشت.