خرید گوشواره لزوم جلب اعتماد بخش خصوصی در بورس ارز

نهاوندیان گفت: باید در راه اندازی بورس ارز اعتماد بخش خصوصی را جلب کرد.
محمد نهاوندیان در حاشیه نشست شورای گفتگو به گزارشی از دستورالعمل نوزدهمین
جلسه این شورا پرداخت و اظهار داشت: در این جلسه اشاره ای به برگزاری اجلاس سران
عدم تعهد و توفیقاتی که از نظر سیاسی در برگزاری این اجلاس حاصل شد مطرح شد که اعضا
خواستار بهره برداری اقتصادی از این فرصت موثر برای کشور شدند.
رئیس فراکسیون بخش خصوصی افزود: در این جلسه مقرر شد در صورت موافقت فدراسیون
اتاق‌های بازرگانی کشورهای غیرمتعهد تشکیل ‌شود با توجه به اینکه در 3 سال آتی
ریاست این جنبش را برعهده داریم این فرصت مناسبی است تا همکاری های اقتصادی بین
کشورهای عضو افزایش یابد.
وی ادامه داد: در این راستا اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران پیشنهاد ایجاد
فدراسیون اتاق‌های بازرگانی کشورهای غیر متعهد را به وزارت امور خارجه ارائه
کرد.
رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران افزود: بر این اساس، اتاق پیشنهاد
ایجاد فدراسیون اتاق‌های کشورهای غیر متعهد را به وزارت امور خارجه ارائه کرده چرا
که تصور می رود ایجاد دبیرخانه موقت در این زمینه می تواند گام ارزشمندی باشد.
نهاوندیان تصریح کرد: البته کشورهای عضو تفاوت‌های قابل توجهی در رابطه با
موقعیت جغرافیایی دارند اما به نظر می رسد اگر کارگروهی تشکیل شود می تواند این
پتانسیلها را تجمیع و شرایط مناسبی را به وجود آورد.
نهاوندیان خاطر نشان کرد: همچنین در این جلسه در خصوص وضعیت تولید و ضرورت
پرداختن جدی به نیاز نقدینگی واحدهای تولیدی و نیز دستورالعمل اجرایی ماده 29
توضیحاتی داده شد اما مهمترین محور گفتگوها در خصوص راه اندازی بورس ارز بود.
وی گفت: در این راستا پیشنهاد شد به غیر از ارز تخصیص یافته برای اولویت های 1 و
2 برای سایر گروه های كالایی نیز ارزهای حاصل از صادرات در مکانیسم بورس ارز در نظر
گرفته شود.
وی با بیان اینکه در بورس ارز گواهی ارزی مورد مبادله قرار خواهد گرفت نه خود
ارز تصریح کرد: باید در راه اندازی بورس ارز اعتماد بخش خصوصی را جلب کرد.در این
بورس نیازی به جابه جایی ارز نیست و مبادلات به صورت گواهی انجام خواهد شد و هیچ
گونه ممانعتی در اختیارات صادرکنندگان و واردکنندگان و صرافی ها وجود ندارد.