خرید گوشواره مرحله اول شبکه ملی اطلاعات اجرایی شد

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات گفت: تاکنون، مرحله اول شبکه ملی اطلاعات که
همان تفکیک شبکه است در 28 استان اجرا شده و 2 استان باقی مانده تا پایان شهریور
ماه سال جاری تکمیل خواهند شد.
به گزارش ایلنا به نقل از پایگاه اطلاع رسانی دولت،رضا تقی پور ضمن بیان مطلب
فوق تصریح کرد: با اجرا شدن مرحله اول شبکه ملی اطلاعات در تمامی استانها، به 2شبکه
مستقل اینترنت و شبکه ملی اطلاعات دسترسی خواهیم داشت.
وی تاکید کرد: مستقل بودن به مفهوم عدم دسترسی به اینترنت نیست بلکه آن شبکه در
کنار شبکه ملی اطلاعات قابل دسترسی است و کماکان مورد استفاده قرار خواهد گرفت.
وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات خاطر نشان کرد: بر اساس تفاهم نامه ای که با
استانها در خصوص ارائه خدمات دولتی به صورت الکترونیک به امضا رسیده پیشرفت قابل
قبولی داشتیم که تکمیل شبکه مترو اینترنت استان کرمان از نمونه های بارز آنست که طی
روزهای آینده افتتاح خواهد شد و در مجموع ادارات اکثر استانها تقریبا تمام
فرایندهایشان را تبدیل به فرایند الکترونیک کردند که امیدواریم با همکاری خود
دستگاهها این کار سرعت بیشتری پیدا کند.