خرید گوشواره وعده جذب 10هزار عضو هیات علمی

وزیر علوم با تاکید بر لزوم فضای باز سیاسی در دانشگاه ها برای بحث و تبادل نظر در آستانه انتخابات ریاست جمهوری اعلام کرد که در کمتر از یک سال آینده 10 هزار عضو هیات علمی جدید جذب دانشگاه ها می شوند.کامران دانشجو با اشاره به تغییراتی که در اعضای هیات علمی دانشگاه در زمان وزارت وی صورت گرفته است گفت: من در این مدت 10 هزار هیات علمی جدید و 2 هزار تغییر اساتید داشتم و قول می‌دهم که تا پایان سال دولت 10 هزار عضو هیات علمی دیگر نیز به آن اضافه کنم که در این راه نیازمند پشتوانه فکری و عملی شما هستم.