خرید گوشواره اعطا نشان درجه يك شجاعت به محمد بنا

رييس‌جمهور در حكمي، نشان درجه يك شجاعت را به محمد بنا ـ مربي كشتي فرنگي ايران ـ به پاس زحمات ثمربخشش در به اهتزاز درآوردن پرچم پرافتخار كشورمان با كسب عناوين قهرماني كشتي فرنگي در عرصه جهاني اعطا كرد.به گزارش ايسنا، متن حكم محمود احمدي‌نژاد به شرح زير است:بسم الله الرحمن الرحيمجناب آقاي محمد بنابر اساس اصل «129» قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و به پاس لياقت، شايستگي و تلاشهاي ثمربخش جنابعالي در به اهتزاز درآوردن پرچم پرافتخار كشورمان با كسب عناوين قهرماني كشتي فرنگي در عرصه جهاني،‌ مفتخر به دريافت نشان درجه يك شجاعت مي‌شويد.