خرید گوشواره جزئيات پيشنهاد ساماندهي بازار ارز

مديركل دفتر تحقيقات و سياستهاي پولي و بازرگاني وزارت امور اقتصادي و دارايي گفت: در حال حاضر نرخ ارز مرجع 1226 تومان تعيين شده و از طرف ديگر اين نرخ با نرخ بازار فاصله‌ زيادي دارد و عملا صادر‌كنندگان ما انگيزه‌اي براي عرضه‌ي ارز در سيستم رسمي ندارند. به گزارش ايسنا، رضا عظيمي اظهار كرد: بحث ارز يكي از مباحثي است كه در دو سال اخير فضاي اقتصادي را تحت تاثير قرار داده است. ما بايد با توجه به شرايط و مقتضيات، يك سياست ارزي مناسب را برنامه‌ريزي كنيم. اين موضوع همواره مورد توجه دولت بوده و با توجه به چالش‌ها در فضاي اقتصادي منجر به ارائه‌ پيشنهادي مبني بر راه‌اندازي بورس ارز شده است. وي با بيان اين‌كه كليات بورس ارز در كارگروه ارز با حضور نمايندگان مجلس و بخش خصوصي و دولت مورد تاكيد قرار گرفته است، تصريح كرد: فرآيند اجراي اين طرح با حضور بانك مركزي و سازمان بورس در حال انجام است. نظام ارزي براساس قوانين و اسناد بالا‌دستي همان نظام ارزي شناور مديريت شده است. مديركل دفتر تحقيقات و سياستهاي پولي و بازرگاني ، وزارت امور اقتصادي و دارايي افزود: نظام شناور مديريت‌شده‌ ارز از اوايل دهه‌ 80 تا سال 1389 كاركرد مناسبي داشته است، ولي از مهرماه 1389 مشكلاتي ايجاد شد كه در نهايت باعث فاصله‌گرفتن نرخ ارز آزاد و نرخ ارز مرجع شد. وي با تاكيد بر اين‌كه نظام شناور مديريت‌شده با شرايط فعلي انطباق ندارد و رانت ايجاد مي‌شود، گفت: هم‌چنين فضاي بازار ارز تحت تاثير گمانه‌زني‌هاي سياسي قرار دارد كه بازار ارز را تحت تاثير فضاي سياسي و در نهايت سفته‌بازي قرار مي‌دهد. او با بيان اين‌كه در حال حاضر ما نياز به مديريت بازار ارز داريم، گفت: ما پيشنهاد سه مرحله‌اي تثبيت، گذار و يكسان‌سازي را مورد تاييد قرار داده‌ايم كه در عين حال ماهيت اصلي نظام شناور مديريت‌شده به عنوان مرجع نظام ارز قرار مي‌گيرد. وي درباره‌ي پيش‌نياز‌هاي سياست‌هاي ارزي در حوزه‌ گذار با توجه به اين‌كه ما به يك مكانيزم كشف قيمت رقابتي نياز داريم، گفت: مديريت اطلاعات بازار و شفاف‌سازي مديريت عرضه و تقاضا به منظور اجتناب از نوسانات غيرعادي از جمله پيش‌نياز‌هاي سياست‌‌هاي ارزي درحوزه گذار است. عظيمي در نشست امروز هيات نمايندگان اتاق تهران درباره پيشنهادات دوره‌ي گذار خاطر نشان كرد: ايجاد يك بازار قابل مديريت از طريق صدور و معامله‌ي گواهي ارزي در بازار بورس با توجه به تجربيات قبلي و همچنين برقراري سياست‌هاي تكميلي مديريت ارز مهم‌ترين پيشنهادات ما براي اين دوره است. مديركل دفتر تحقيقات و سياستهاي پولي و بازرگاني وزارت امور اقتصادي و دارايي با تاكيد بر اين‌كه عرضه و تقاضاي ارز در قالب صدور گواهي ارزي از مهم‌ترين ويژگي‌هاي بازار جديد است، تصريح كرد: ارتباط سازمان‌يافته خريداران و فروشندگان واقعي ارز، امكان مديريت دسترسي بازار، مديريت معاملات دسته‌دوم و پيش‌گيري از سفته‌بازي و جلوگيري از نوسانات شديد بازار به دليل عدم تامين ارز كافي از ديگر ويژگي‌هاي مهم بازار بورس است. در ادامه‌ي اين نشست، سيد حميد حسيني – عضو هيات رييسه اتاق تهران، گفت: با راه‌اندازي اين سيستم و با ايجاد نرخ دوم، مشكل واحد‌هاي توليدي حل مي‌شود و علاوه بر اين‌كه ما به سوي نرخ آزاد حركت مي‌كنيم، ارز صادراتي به چرخه‌ي اقتصاد بر مي‌گردد. هم‌چنين مجيدرضا حريري – عضو هيات مديره اتاق تهران، در اين نشست با بيان اين‌كه بانك مركزي اگر قدرت عرضه‌ي ارز را دارد، اين كار را انجام دهد، بيان كرد: در اين صورت پس چرا مي‌خواهند ارز را وارد بورس كنند؟ اين موضوع مثل اين مي‌ماند كه كسي مال خود را وارد بورس كند، ولي اختيار آن را به دولت دهد. وي با تاكيد بر اين‌كه صادر‌‌كننده بعيد است مال خود را وارد اين بورس كند، خاطر نشان كرد: از وزارت اقتصاد و بانك مركزي اين سوال را داريم كه اگر ما در شرايط تحريم نبوديم، آيا شرايط ما تغيير مي‌كرد؟ شرايط اقتصادي ما در حال حاضر متاثر از سياست‌هاي اقتصادي است كه باعث افزايش نقدينگي شده يا حاصل تحريم‌ها بوده است.