خرید گوشواره رونق زورخانه‌ها فرهنگ پهلوانی را احیا می‌کند

عضو کمیسیون فرهنگی مجلس افزود: فرهنگ نادرست غرب بین ما و تاریخ و آداب اسلامی فاصله انداخته و مانع از پیشرفت ورزش‌هایی همچون ورزش زورخانه‌ای می‌شود.مرتضی حسینی در گفت‌وگو با خانه ملت، ضمن پاسداشت روز فرهنگ پهلوانی و ورزش زورخانه‌ای گفت: فرهنگ پهلوانی تنها مختص به ورزش زورخانه‌ای نیست ،بلکه از آن همه ورزش‌ها است که در آن  اخلاق، شجاعت و مبارزه  درهمه ابعاد ایمان و تقوا با شرک و کفر نهفته است.  نماینده مردم قزوین در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: ورزش پهلوانی مزین به خصلت فداکاری و جوانمردی است و صفاتی همچون ایمان، پاکدامنی، صداقت، عدالت و شجاعت را از وجود مولا علی (ع) کشف و استخراج کرده است.این نماینده مردم در مجلس نهم، با اشاره به فرمایشات مقام مظعم رهبری، مبنی بر اینکه ورزش باستانی فقط یک ورزش نیست، بلکه یک تاریخ و فرهنگ است ،افزود: متاسفانه امروزه غرب‌زدگی در ورزش به وضوح دیده می‌شود و فرهنگ غنی ایرانی به دست فراموشی سپرده شده، که با ادامه چنین روندی، قطعاما نمی‌توانیم فرهنگ پهلوانی را در ورزش به سمت فرهنگ اسلامی و بومی خودمان جلو ببریم.حسینی گسترش فرهنگ پهلوانی را جزء ضروریات خواند و تصریح کرد: باید همه آحاد مردم، فرهنگ پهلوانی را پاس دارند، چراکه فرهنگ پهلوانی بسیار غنی و جذاب است و در تاریخ کهن ایران موضوعی بسیار مهم به شمار می‌رود.عضو کمیسیون فرهنگی مجلس گفت: ورزش پهلوانی و زورخانه‌ای در جهان ورزش بی نظیر است ،ولی متاسفانه آن گونه که  لازم است بدان توجه نمی‌شود. در حالی که لازم است با احیای زورخانه‌ها و آموزش سازنده به کودکان و نوجوانان این ورزش را گسترش دهیم؛ زیرا در غیر این صورت وجود اخلاق و معنویت در ورزش کنار گذاشته می‌شود و جوانمردی و فتوت را نیز در خاطرات و کتاب‌های تاریخی باید پیدا کرد.