خرید گوشواره مشکل تسهیلات مسکن مهر نداریم

علی نیکزاد عصر دوشنبه در مراسم افتتاح پروژه هفته دولت مازندران در بابل افزود:
سال 85 در کشور 17 میلیون و 600 هزار خانوار در کشور وجود داشته و تعداد واحدهای
مسکونی ایران بالغ بر 16 میلیون و 600 هزار واحد بوده است که در واقع یک میلیون
واحد مسکونی کم داشتیم.
به گزارش مهر، وزیر راه و شهرسازی با اشاره به اینکه 400
هزار واحد مسکونی برای خانوارهای ایرانی در طی سال های دولت دهم بیشتر از دولت های
قبلی ساخته ایم، یادآور شد: نهضت ساخت مسکن مهر طی 60 سال گذشته در ایران بی سابقه
بوده است.
نیکزاد با بیان اینکه 242 هزار واحد مسکن
شهری و روستایی طی دولت نهم و دهم دولت احمدی نژاد در مازندران افتتاح و یا در
آستانه بهره برداری قرار گرفته است، افزود: دولت برای احداث این واحدهای مسکونی 3
هزار و 400 میلیارد تومان تسهیلات بانکی به متقاضیان پرداخت کرده است.
وی به موفقیت آمیز بودن طرح خودمالکی احداث
مسکن در مازندران اشاره کرد و افزود: هیچ مشکلی برای اعطای وام مسکن شهری و روستایی
در مازندران نداریم.
وزیر راه و شهرسازی در ادامه گفت: در دولت
احمدی نژاد سه هزار و 833 کیلومتر راه روستایی کشور آسفالته شده است.