خرید گوشواره وزير اقتصاد: اصلاح قيمت‌ها تداوم مي‌يابد

وزير اقتصاد و امور دارايي از اصلاح زير ساخت‌هاي اقتصادي كشور در بخش توليد، با حذب مشاركت داخلي و به روز شدن فناوري توليد خبر داد و گفت: جايگزيني توليدات داخلي به جاي كالاهاي خارجي و استفاده از ظرفيت‌هاي داخلي و همچنين تداوم اصلاح قيمتي از محور‌هاي حمايتي دولت در اين زمينه است.سيد شمس‌الدين حسيني در گفت‌و‌گو با خبرنگار ايلنا، ضمن اعلام تبيين نقشه راه براي جذب حداكثري توليدات داخلي براي توسعه اقتصاد در راستاي مقابله با تحريم‌هاي تجاري خبر داد و گفت: محور برنامه دولت استفاده از توليدات داخلي و جذب مشاركت سرمايه‌گذاري داخلي براي گسترش بخش‌هاي مختلف اقتصادي در نقاط مختلف كشور است.حسيني با اشاره به اينكه تحريم‌هاي اقتصادي غير منصفانه، تحميلي و مستبدانه بوده، ضمن عدم تأثير پذيري اقتصاد كشور از اين گونه تحريم‌ها، اظهار داشت: تحريم‌ها نه تنها منجر به انزواي اقتصادي ايران نشده است بلكه باعث شده تا بخش خصوصي بيش از گذشته در اقتصاد كشور مشاركت داشته باشد.وزير اقتصاد در ادامه با بيان اينكه دولت براي مقابله با تحريم‌ها‌ي اقتصادي، تقويت داخلي سازي اقتصاد را بر اساس نقشه راه تعريف كرده ك عنوان داشت: در اين نقشه پيش‌بيني شده در صورتي كه بخش خارجي اقتصاد به دلايلي در كوتاه مدت و يا ميان مدت نتوانست اهداف اقتصادي را دنبال كند بخش داخلي و به عبارتي اقتصاد داخلي جايگزين اقتصاد خارجي شود.وي تأكيد كرد: در اين زمينه استفاده از ظرفيت‌هاي مناطق كشور و بخش خصوصي و همچنين افزايش كيفي سازي در توليد داخلي و حركت به سوي ذائقه مردم از مهمتربين محورهاي نقشه راه اقتصادي دولت براي مقابله با تحريم اقتصادي است.