خرید گوشواره پیشنهاد حل مشکل کمبود قیر درراه مجلس

عضو کمیسیون عمران مجلس از پیشنهاد وزارت مسکن و شهرسازی برای حل مشکل قیر خبرداد و گفت: به دلیل اینکه در چند ماه گذشته شاهد کمبود قیر در کشور بوده ایم وزارت مسکن و شهرسازی برای حل این مشکل پیشنهادی را آماده کرده است که بعد از تعطیلات مجلس به کمیسیون عمران ارایه خواهد شد.به گزارش خانه ملت، محمد ابراهیم محبی درباره سیاست مسکن مهر وتاثیر آن برقیمت فروش واجاره افزود: سیاست ساخت مسکن مهر سیاست موفقی است و اگر مسکن مهر ساخته نمی شد اوضاع بازار مسکن درشرایط کنونی به مراتب بدتر از این بود.نماینده مردم سنقردرمجلس شورای اسلامی اظهارداشت: ساخت مسکن مهرگرچه اوضاع بازار مسکن را تا حدودی سرو سامان داد اما این به معنای بدون ایراد  بودن این طرح نیست.محبی افزود: این طرح دربرخی استانها به دلیل آماده نبودن زیرساختها موفق عمل نشد اما دربرخی استانهای دیگر صددرصد اجرا شد.عضو کمیسیون عمران مجلس‌درباره اخذ مالیات از خانه های خالی گفت:بهتر است دولت برای جلوگیری از احتکار مسکن از اهرم های تشویقی استفاده کند چرا که اهرم های تنبیهی و تعزیراتی دراین بازار کارساز نیست.نماینده مردم سنقردرمجلس‌ اظهار داشت: برای تشویق مالکین مسکن به اجاره و فروش واحدهای مسکونی بهتر است کار فرهنگی و تبلیغاتی شودتا مردم فهیم و دانا داوطلبانه به فروش و اجاره مسکن اقدام کنند.وی با اشاره به مشکل مسکن جوانان تصریح کرد: نقش اصلی تنظیم بازار مسکن برعهده وزارت راه و شهرسازی است وبا استفاده از سازو کارهای مناسب می تواند مالکین را به فروش و اجاره مسکن تشویق کند.محبی درباره اجرای کد رهگیری در بنگاههای معاملات ملکی افزود: کد رهگیری منجر به افزایش اعتماد مردم به معاملات مسکن می شود واز فروش زمین و مسکن به چند نفر جلوگیری می کند وباید زودتر از این راه اندازی می شد.عضو کمیسیون عمران مجلس با بیان این که این سیستم باید به تمام بنگاهها تعمیم داده شود گفت: شاید برخی سواستفاده گر بخواهند مانع اجرای سیاست کد رهگیری شوند و بخواهند سیستم را دوباره به سمت کاغذ بازی ببرند.