خرید گوشواره یقه وزارت جهاد کشاورزی را باید گرفت

سخنگوی کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس درباره جلسه ویژه ای که روز گذشته به منظور ساماندهی قیمت شیر و محصولات لبنی دروزارت صنعت و معدن وتجارت برگزار شد گفت: برای کنترل بازار شیر و محصولات لبنی نباید یقه وزارت صنعت و معدن وتجارت رابگیریم چرا که این وزارت خانه تولید کننده علوفه نیست.به گزارش خانه ملت، عباس پاپی زاده بالنگان افزود: کمبود شیر و افزایش قیمت محصولات لبنی ریشه درضعف مدیریت وزارت جهاد کشاورزی داردو باید یقه وزارت جهاد کشاورزی را گرفت که چرا علوفه در داخل  به اندازه نیاز تولید نمی شودومجبور به واردات هستیم.نماینده مردم دزفول در مجلس شورای اسلامی اظهارداشت: پیش از این هشدار های لازم در زمینه کاهش تولید وگرانی محصولات لبنی داده شده بود و وزارت جهاد کشاورزی باید درراستای حمایت از تولید و افزایش آن گام برمی داشت اما اینگونه نشد.وی با بیان این که با کاهش تولید تعادل بین عرضه و تقاضا برهم می خورد گفت: کاهش قیمت شیر و محصولات لبنی نیازمند برنامه ریزی بلند مدت است و باید طی چند سال آینده تولید آن را مدیریت کرد.پاپی زاده بالنگان افزود: طی چند ماه گذشته شاهد کاهش تولید به دلیل افزایش هزینه ها و ضعف مدیریت وزارت جهاد کشاورزی بودیم وعدم حمایت تا جایی پیش رفت که  تولیدکنندگان اقدام به کشتاردام های شیرده خود کردند تا  مشکل تولید دوچندان شد.این عضو کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی درمجلس اظهارداشت: واردات علوفه وشیرخشک برای کاهش قیمت تولید محصولات لبنی مانند مسکن عمل می کند وبرای ساماندهی موقت بازار شیر سیاست خوبی است اما چاره اصلی فراهم کردن زیرساخت مناسب تولید و افزایش دام مولد است.نماینده مردم دزفول درمجلس شورای اسلامی افزود: وزارت جهاد کشاورزی همیشه به دنبال مسکن بوده ودرپاسخ به حل مشکلات این بخش وعده های دست نیافتنی می دهد.وی گفت: خوشبختانه امسال دولت بودجه خوبی را برای بخش کشاورزی درنظر گرفت و مجلس آن را تصویب کرد اما متاسفانه با ضعف مدیریت همراه شد.پاپی زاده بالنگان با تاکید بر این که مشکلات بخش کشاورزی ارتباطی به تحریم ها ندارد افزود: متاسفانه وزارت جهادکشاورزی مشکلات بخش کشاورزی را به تحریمها ربط می دهد این درحالی است که امکان تولید محصولات کشاورزی درداخل فراهم است و تکنولوژی خاصی نیاز ندارد که بخواهیم آن را وارد کنیم.این عضو کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس درادامه اظهار داشت: واردات علوفه یک مصیبت است ودرسالی که بر مقاومتی شدن اقتصاد تاکید شده است چرا باید واردات علوفه داشته باشیم و درتولید آن خودکفا نباشیم.