خرید گوشواره دوچرخه‌سواري ايران تعليق شد

براساس آخرين نامه فدراسيون جهاني دوچرخه‌سواري، فدراسيون ايران تنها قادر است مسابقات داخلي برگزار كند و تا اطلاع ثانوي از حضور در ميادين بين‌المللي محروم شده است.به گزارش ايسنا، فدراسيون جهاني دوچرخه‌سواري دوشنبه در نامه‌اي به كميته ملي المپيك ايران اعلام كرد كه ايران از حضور در ميادين بين‌المللي تا اطلاع ثانوي محروم است.فدراسيون جهاني دوچرخه‌سواري با اشاره به نامه اخير IOC و شرايطي كه براي ايران از سوي كميته بين‌المللي المپيك تعيين شده اعلام كرده كه ” تا وقتي اساسنامه فدراسيون دوچرخه‌سواري ايران اصلاح نشود، برگزاري هرگونه انتخابات را قبول ندارد و ايران تنها مي‌تواند مسابقات داخلي برگزار كند” كه اين به آن معناست كه دوچرخه‌سواري ايران از حضور در ميادين بين‌المللي منع و تعليق شده است.