خرید گوشواره نجف‌نژاد رئیس هیئت‌مدیره استقلال شد

در جلسه هیئت مدیره باشگاه استقلال مقداد نجف‌نژاد رئیس هیئت مدیره این باشگاه شد و فتح‌الله‌زاده در سمت خود باقی ماند.به گزارش فارس، جلسه هیئت مدیره باشگاه استقلال با حضور مقداد نجف‌نژاد، علی فتح‌الله‌زاده، احمد شهریاری، امیدوار رضایی و بهرام افشارزاده برگزار شد.در این جلسه که وزیر ورزش هم حضور داشت، بهرام افشارزاده که گفته می‌شد احتمال دارد حضور در جمع اعضای هیئت مدیره را نپذیرد، به همکاری با باشگاه استقلال پاسخ مثبت داد.مقداد نجف‌نژاد نیز به عنوان رئیس هیئت مدیره این باشگاه انتخاب شد. همچنین علی فتح‌الله‌زاده به عنوان مدیرعامل باشگاه استقلال در سمت خود ابقا شد.