خرید گوشواره 40درصد عرشه پلها از تبلیغات خارجی پاک شده است

مدیر عامل سازمان زیباسازی شهر تهران گفت: در راستای حمایت از تولیدات داخلی، 40 عرشه پلها از تبلیغات خارجی پاک شده و 35 درصد سهم تبلیغات تجاری به تبلیغات فرهنگی اختصاص یافت.  به گزارش مهر، در جلسه امروز شورای اسلامی شهر و در جریان بررسی طرح حمایت از تولیدکنندگان و ارائه دهندگان خدمات داخلی برای استفاده از ابزارهای تبلیغات محیطی شهر تهران، محمد جواد شوشتری با حضور در این جلسه اظهار کرد: فرمایش مقام معظم رهبری در خصوص حمایت از تولید و سرمایه ایرانی یک پکیج است که تبلیغات محیطی درصدی از این پکیج را شامل می شود. تلویزیون، روزنامه ها و نشریات نیز تا کنون مشکلی در تبلیغات کالاهای خارجی نداشتند و تنها به تبلیغات محیطی پرداخته شده است.  وی افزود: اگر به فرمایش مقام معظم رهبری توجه کنیم باید ورود کالاهای خارجی را ممنوع کنیم که در این صورت طبعا تبلیغاتی نیز انجام نمی شود.  شوشتری تصریح کرد: آیا از ابتدای امسال این میزان که به تبلیغات محیطی شهر تهران پرداخته شده است به مسئله دیگری در خصوص فرمایش مقام معظم رهبری پرداخته شده است.  وی با اشاره به مصوبه شورای فرهنگ عمومی در خصوص تبلیغات محیطی که برای کل کشور تصویب شده است گفت: آن چیزی که در این مصوبه به آن پرداخته شده تنها مسئله سلبی است و ممنوعیتها را متذکر شده است که ما می توانیم همه تبلیغات را جمع کرده و تنها آهن پاره نشان مردم دهیم اما در طرح ارائه شده از سوی شورای شهر مسائل تشویقی برای حمایت از کالای داخلی نیز گنجانده شده است.  شوشتری با بیان اینکه در این طرح سهم شهرداری در تبلیغات کالای داخلی کاسته می شود گفت: چرا فقط شهرداری تهران برای حمایت از کالای داخلی باید متضرر شود، چرا عنوان نشده که وزارت صنایع تنها نیم درصد از سهم خود را برای حمایت از این کالاها بکاهد.  وی با اشاره به بخشی از مصوبات شورای فرهنگ عمومی و وجود تناقضاتی در این مصوبه با قانون تبلیغات اظهار کرد: با وجود این تناقضات من به عنوان مجری باید چگونه عمل کنم. به عنوان مثال کالایی وجود دارد که سرمایه گذار آن صد درصد ایرانی است اما خارج از کشور تولید می شود، من این کالا را تبلیغ کنم یا نه ؟  مدیرعامل سازمان زیباسازی شهر تهران افزود: مصوبه کمیسیون فرهنگی در خصوص تبلیغات کالاهای داخلی مکمل مصوبه شورای فرهنگ عمومی است و آن را رد نمی کند.  شوشتری به موضوعات حقوقی در خصوص تبلیغات نیز اشاره کرد و گفت: فرمایش مقام معظم رهبری در فروردین ماه عنوان شد اما عمده قراردادهای تبلیغاتی در اسفندماه منعقد شده بود به همین دلیل حذف این تبلیغات به زمان نیاز دارد چنانچه از 15 مهرماه نیز حرکت دیگری برای کاهش تبلیغات خارجی انجام می شود که این روندی منطقی است.