خرید گوشواره اکونومیست: افزایش 3.3 میلیون نفری نیروی کار ایران

واحد اطلاعات اكونوميست در گزارش ماه آگوست 2012 خود نيروي كار ايران در سال گذشته را 26 ميليون و 400 هزار نفر اعلام و پيش‌بيني كرد كه اين شاخص‌ها در سال جاري به ترتيب 27 ميليون نفر و 15.5 درصد خواهد بود.به گزارش ایسنا، انتظار مي‌رود طي سال آينده نيروي كار ايران معادل 27 ميليون نفر 700 هزار نفر باشد و این در حالی است که نرخ بیکاری در این سال برابر با 15.3 درصد پیش‌بینی شده است.در سال 1393 شمار افراد داراي شغل ايران به 28 ميليون و 400 هزار نفر خواهد رسيد كه اين ميزان براي سال 1394 معادل 29 ميليون و 100 هزار نفر پيش‌بيني شده است.در همين حال عنوان شده است كه نرخ بيكاري در سال 1393 برابر با 14.7 درصد خواهد بود كه با اندكي کاهش در سال پس از آن به 14.3 درصد مي‌رسد.سال 1395 سالی است که برای نیروی کار و نرخ بیکاری ایران به ترتیب رقم‌های 29 میلیون و 700 هزار نفر و 13.5 درصد پیش‌بینی شده است.نیروی کار ایران در سال 95 در مقایسه با سال گذشته رشدی سه میلیون و 300 هزار نفری نشان می‌دهد.