خرید گوشواره بیماران از خدمات بخشهای اورژانس راضی نیستند

پرستار نمونه سال 91 معتقد است به علت کمبود نیروی انسانی در بخش اورژانس حتی بیماران هم از خدمات دریافتی در بخشهای اورژانس ناراضی هستند.  به گزارش مهر، حامد پریزاد با اشاره به سابقه فعالیت در بخش اورژانس گفت: پرستاران اورژانس غالبا از کار سنگین و عدم تناسب آن با میزان پاداش پرداختی ناراضی هستند.  وی با اشاره به 15 سال سابقه پرستاری اظهار کرد: به علت کمبود نیروی انسانی در بخش اورژانس حتی بیماران هم از خدمات دریافتی در بخشهای اورژانس ناراضی هستند و اغلب ویزیت، سونو و آزمایشها با تاخیر انجام می شود بدین ترتیب هم پرسنل و هم بیماران تحت فشار هستند. پریزاد، سنگینی شیفت و کمبود شدید نیروی انسانی را از دیگر مشکلات پرستاران در استان قم برشمرد و افزود: با شیفتهای اجباری میزان اضافه کار پرستاران از سقف 175 ساعت تجاوز می کند که بیشتر این میزان جزو دیون می رود.   این پرستار نمونه سال 91 با اشاره به کمبود پرستار مرد گفت: ناگزیر هستیم برای انجام خدمات مردانه در بخش ها از پرستاران مرد سایر بخش ها کمک بگیریم.   پریزاد حذف شیفت خواب را مغایر با ساختار فیزیولوژی بدن افراد دانست و گفت: هم اکنون ساعت خواب در بیمارستان های استان قم 2 ساعت تعیین شده است.   وی با انتقاد از نداشتن مهارت و توان علمی پرستاران تازه فارغ التحصیل یادآور شد: این پرستاران افراد مجرب و با تجربه ای نیستند و نمی توان از آنها در بخش های حساس استفاده کرد.