خرید گوشواره ترور مقام امنیتی تشکیلات خودگردان فلسطین

شبکه های تلویزیونی عرب زبان از ترور معاون ضد اطلاعات تشکیلات خودگردان فلسطین در جنین خبر دادند.به گزارش خبرگزاری مهر، العربیه لحظاتی پیش در خبری فوری گزارش داد که معاون ضد اطلاعات تشکیلات خودگردان فلسطین در جنین واقع در کرانه باختری ترور شد.به جزئیات بیشتری در این باره اشاره ای نشده است.