خرید گوشواره دولت خبر يك روزنامه درباره مشايي را رد كرد

مركز ارتباطات، اطلاعات و تبليغات دفتر رييس‌جمهور، مطلب يكي از روزنامه‌هاي تازه‌تاسيس درباره اسفنديار رحيم مشايي را تكذيب و اعلام كرد كه از اين روزنامه شكايت مي‌كند.در خبر منتشر شده در پايگاه اطلاع‌رساني دولت آمده است:مركز ارتباطات، اطلاعات و تبليغات دفتر رييس‌جمهور، سناريوسازي برخي سايتهاي خبري بر اساس اخبار كذب و جعلي را كه تبديل به خبر صفحه اول يك روزنامه تازه تاسيس شده است، قويا تكذيب مي‌كند.يكي از روزنامه‌ها روز گذشته خبري ساختگي و دروغ درباره يك سخنراني از مهندس اسفنديار رحيم مشايي منتشر كرده كه در آن هيچ ذكري از زمان، مكان و حاضران در اين جلسه سخنراني به ميان نيامده و همين خبر مجعول نيز به تصريح روزنامه، حاصل خبرسازي‌هاي بولتن‌هاي داخلي يكي از جريانهاي سياسي كشور است كه چنين عملكردي را جز با اصطلاح سناريوسازي نمي‌توان توصيف كرد و لذا مقدمات و نتيجه‌گيري‌هاي اين خبر از اساس كذب است.مركز ارتباطات، اطلاعات و تبليغات دفتر رييس‌جمهور ضمن تكذيب اين خبر دروغ، با توصيه چندين‌باره رسانه‌ها به رعايت اصول حرفه‌اي و اخلاق اسلامي، تاكيد مي‌كند كه ضمن طرح شكايت از اين روزنامه، دعوي حقوقي خود را تا حصول نتيجه پيگيري خواهد كرد.