خرید گوشواره روند واگذاری سهام عدالت کند است

رییس کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس درباره عملکرد دولت دراجرای سیاست واگذاری سهام عدالت گفت: اصل واگذاری سهام عدالت به منظور صاحب سرمایه کردن خانوارهای ایرانی به خصوص اقشار ضعیف خوب بود اما کند بودن روند واگذاری ایرادی است که به آن وارد است و هنوز تمام مشمولین از این سهام بهره‌مند نشدند.غلامرضا مصباحی مقدم در گفت و گو با خانه ملت، اظهار داشت: انتظار این بود که با واگذاری سهام عدالت به مردم شرکت‌هایی تشکیل شده و این سهام را مدیریت کند تا شاهد افزایش بهرهوری دربخش‌های غیردولتی باشیم.نماینده مردم تهران، ری ، شمیرانات و اسلامشهردرمجلس با تاکید بر این که هنوز مدیریت سهام عدالت به مردم واگذار نشده است گفت: از محل سهام عدالت سودی پرداخت شد اما این سود به دست آمده  ناشی از مدیریت کارآمد که بهره وری را درشرکتهای مشمول سهام عدالت بالا برده باشد، نبوده است.وی درادامه به دیگر ایرادات و ابهامات این طرح اشاره کرد وافزود: گاهی دربرخی اظهار نظرها هم اعلام کردند سود سهام عدالت ازمنابع دیگری پرداخت شده که این خیلی روشن نیست.مصباحی مقدم گفت: در واگذاری سهام عدالت هم مالکیت و هم مدیریت سهام باید واگذار می شد اما واگذاری مالکیت با واگذاری مدیریت همراه نبود و همین امر موجب ناکارآمدی این طرح شد.رییس کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس درادامه به تعادل نداشتن واگذاری شرکتها به بخش تعاونی ، خصوصی و سهام عدالت، گفت: واگذاری سهام به بخش خصوصی، تعاونی و سهام عدالت هم زمان انجام نشد و برخی واگذاری ها با شتاب و برخی با کندی انجام شد.نماینده مردم تهران، ری ، شمیرانات و اسلامشهر در مجلس در ادامه با اشاره به این که بر اساس قانون تا سال ۹۳ باید تمام شرکتهای دراختیار دولت واگذار شود، اظهار داشت: تاکنون گزارش دقیقی از میزان واگذاری ها تا سال جاری ارایه نشده است واطلاع دقیقی از پیشرفت واگذاری ها نداریم.وی دراین باره که دریافت کنندگان سهام عدالت از نحوه خرید و فروش سهام در بورس آگاهی ندارند، گفت: از خود مردم انتظار نمی رود که وارد بازار بورس شوند و شرایط بورس را به دقت زیر نظر داشته باشند تا بتوانند منافع خودشان را به دست آورند.وی ادامه داد: باید شرکت‌های مدیریت سهام تشکیل می‌شد و مدیریت سهام عدالت را انجام می داد.مصباحی مقدم افزود: شرکت سهامی مدیریت سهام تشکیل شده دولتی است و قطعا شرکتهای دولتی از کارایی لازم برخوردار نیستند.رییس کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس گفت: بر اساس قانون صاحبان سهام می توانند مدیرشان را تعیین کنند و از اختیار تعیین مدیر ونقشی که درتغییر آن دارند می توانند منافعشان را دنبال کنند.