خرید گوشواره سرقت وانت باربري حمل اموال مسروقه

سارق سابقه داري که براي حمل اموال مسروقه، يک دستگاه وانت بار را دزديده بود با تلاش ماموران کلانتري خواجه ربيع مشهد دستگير و به جرم خود اعتراف کرد.  به گزارش خراسان، ماموران کلانتري خواجه ربيع مشهد در راستاي مبارزه با سرقت خودرو، روز دوشنبه گذشته، طرح گسترده اي را در شرق مشهد به اجرا درآوردند. در اين عمليات ضربتي که ۲۴ساعت به طول انجاميد، ماموران در قالب گروه هاي ويژه عازم مناطق رسالت، همت آباد، گاز، صدمتري، مسلم و … شدند و به اجراي طرح مهار پرداختند. اين گزارش حاکي است: ماموران انتظامي ساعت ۷ صبح، به راننده يک دستگاه وانت نيسان که در اطراف چهارراه ميدان بار نوغان درحال تردد بود مظنون شدند و او را متوقف کردند. استعلام شماره خودرو از مرکز فرماندهي پليس مشخص کرد خودرو مذکور داراي سابقه سرقت است. با اين استعلام راننده ۳۰ساله دستگير و براي انجام بازجويي به کلانتري هدايت شد و به دستور سرهنگ علي بانژاد (رئيس کلانتري خواجه ربيع) در اختيار ماموران تجسس قرارگرفت تا سوابق وي بررسي شود. تحقيقات ماموران نشان داد متهم ۳۰ساله داراي سوابق سرقت و اعتياد است و آخرين بار نيز ۲ماه را در زندان سپري کرده است. همچنين در بازرسي از وانت نيز يک حلقه رينگ و لاستيک زاپاس مربوط به خودروي پرايد کشف شد؛ بنابراين دزد خودرو تحت بازجويي هاي فني قرار گرفت و گفت: من به کريستال اعتياد دارم و براي تامين مخارج اعتيادم دست به سرقت مي زنم. وي اعتراف کرد: وانت را چند روز قبل در خيابان مجلسي ديدم و با شاه کليدي که داشتم آن را سرقت کردم سپس ضبط و پخش، آچار آلات، زاپاس و لوازم ديگر آن را به مالخر فروختم. متهم جوان ادامه داد: در حالي که با وانت در خيابان ها تردد مي کردم به خودروهاي ديگر هم دستبرد مي زدم و اموال مسروقه را با وانت حمل مي کردم که آخرين سرقتم قبل از دستگيري بود. وي در تشريح آخرين سرقت خود نيز گفت: پشت ميدان بار نوغان يک دستگاه پرايد پارک شده بود که من با شاه کليد صندوق عقب آن را باز کردم و زاپاس آن را دزديدم اما قبل از آن که بتوانم زاپاس را به مالخر بفروشم توسط ماموران دستگير شدم. بنابراين گزارش، با توجه به اين که احتمال مي رود سارق سابقه دار، سرقت هاي ديگري نيز انجام داده باشد در اختيار کارآگاهان پليس آگاهي خراسان رضوي قرار گرفت تا درباره سرقت هاي احتمالي ديگر وي تحقيقات بيشتري انجام شود. شايان ذکر است: در اين عمليات ۲۴ساعته، ماموران کلانتري خواجه ربيع موفق شدند ۵دستگاه خودرو پرايد و پيکان سرقتي ديگر را که سارقان در محل هاي خلوت رها کرده بودند شناسايي و به کلانتري انتقال دهند همچنين در اين عمليات ضربتي، ۳ دستگاه موتورسيکلت مسروقه نيز از سارقان کشف و ضبط شد.