خرید گوشواره هشدار سازمان ملل نسبت به بروز بحران غذایی

نهادهای غذایی سازمان ملل از رهبران جهان خواسته اند تا با اتخاذ تدابیر و اقدامات
مناسب جلوی تکرار این بحران را بگیرند و اجازه ندهند وقوع بحران مواد غذایی و
محصولات کشاورزی جان میلیونها نفر در سراسر جهان را به خطر اندازد .
به گزارش فارس به نقل از پایگاه اینترنتی فرانس پرس سازمان ملل افزود ، شرایط کنونی در
بازارهای مواد غذایی و رشد فزاینده قیمت ذرت گندم و سویا نگرانی ها نسبت به تکرار
وقایع تلخ سالهای 2007 و 2008 را افزایش داده است . البته اتخاذ سیاستهای هماهنگ از
سوی کشورهای مختلف جهان می تواند از وقوع و تکرار این بحران جلوگیری کند . کشورهای
مختلف جهان نباید اجازه دهند شوک قیمتی اخیر زندگی میلیونها نفر از مردم جهان را به
خطر بیندازد .
بر این اساس خشکسالی بی سابقه در آمریکا تاثیر زیادی بر افزایش
قیمت جهانی محصولات کشاورزی و غلات داشته است . فائو نیز در بیانیه ای اعلام کرد
رهبران جهان باید با مساله افزایش قیمت مواد غذایی مقابله کنند و به این سوال پاسخ
دهند که مواد غذایی و محصولات کشاورزی چگونه تولید و مصرف شود ؟
جهان با رشد جمعیت و افزایش تقاضای مواد غذایی و همچنین
تغییرات آب و هوایی روبرو است . کشورهای بزرگ تولید کننده مواد غذایی و محصولات
کشاورزی نباید با اعمال محدودیت صادرات ، عرضه مواد غذایی در بازارهای جهانی را
محدود کنند .