خرید گوشواره 3پیام ایران به آمریکا در سخنان نصرالله

یک پایگاه صهیونیستی در گزارشی با اشاره به سخنان اخیر دبیرکل حزب الله لبنان، اعلام کرد: سخنرانی سید حسن نصرالله شامل سه پیام مهم ایران به آمریکا و اسرائیل بود. به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سما الاخباریه فلسطین ، سایت دبکا در گزارشی با اشاره به گفتگوی تلویزیونی اخیر سید حسن نصرالله اعلام کرد: این اظهارات به مناقشات جاری میان آمریکا  و اسرائیل درباره تعیین خط قرمزهایی برای ایران در موضوع هسته ای پایان داد، چون طی آن اعلام شد که ایران در صورت هر گونه حمله به تاسیسات هسته ای اش از سوی اسرائیل (حتی بدون مشارکت آمریکا) به پایگاه آمریکایی در خاورمیانه حمله می کند.در ادامه گزارش سایت دبکا اعلام شده است: سید حسن نصرالله در واقع سه پیام از ایران به آمریکا و اسرائیل انتقال داد که شامل مسائل زیر است؛ 1. ایران معتقد است که اسرائیل در نظر دارد پیش از برگزاری انتخابات ریاست جمهوری آمریکا (6نوامبر) به تاسیسات هسته ای حمله کند. 2. با توجه به اظهارات نصرالله درباره اینکه آمریکا مسئول هر گونه حمله ای خواهد بود، تهران با تمام قوا  به این گونه اقدامات واکنش نشان می دهد. 3. حزب الله در درگیری احتمالی آینده نقش تاثیرگذاری را برعهده خواهد داشت.