خرید گوشواره انتقاد از تناقض گویی‌های دولت در اعلام آمار

مسعود پزشکیان گفت: در سال های اخیر به طور مداوم شاهد تناقض
بیان آمار هایی که توسط هیئت دولت و نهادهای متولی آمار اعلام می شود، هستیم و این
مسئله به صورت یک عادت مذموم بین قوه مقننه نیز در آمده است.
به گزارش خانه ملت، نماینده مردم تبریز، اسکو و آذرشهر در مجلس
شورای اسلامی با تاکید بر این موضوع افزود: کار به جایی رسیده است که به تازگی
اعضای هیئت دولت نیز آمار یکدیگر را زیر سوال می برند تا جایی که یک وزیر یک میزان
از نرخ تورم و یا بیکاری را اعلام می کند و وزیر دیگر و یا رییس کل بانک مرکزی آمار
متفاوت دیگری را اعلام می کند.
پزشکیان با انتقاد از این تناقض گویی ها
تاکید کرد: مردم در جامعه ما هوشیار هستند و با بزرگ نمایی و تبلیغ و یا غلو در
بیان یک آمار چشم خود را بر واقعیت ها نم بندند.
وی ادامه داد: فرصت های شغلی که توسط هیئت
دولت اعلام می شود اعلام شده صحت ندارد و در مورد آمار بیکاری نیز اقدام مثبتی
صورت نگرفته و ادعای بی پایه ایجاد سالانه ۲و نیم میلیون فرصت شغلی نیز حتی در سطح
محدود محقق نشده است.
عضو کمیسیون بهداشت و درمان و آموزش پزشکی
تاکید کرد: قوه مجریه با دست کاری آمار نمی تواند ضعف های مدیریتی خود را توجیه و
یا پنهان کند.