خرید گوشواره برگزاری نمایشگاه لوازم خانگی 4 تا 7 مهرماه

محمد طحانپور با اشاره به برگزاری نمایشگاه لوازم خانگی
از 4 تا 7 مهرماه در تهران، گفت: علیرغم تحریم‌های گسترده‌ای که علیه ایران اعمال
شده است، اما تعداد شرکتهای بین‌المللی حاضر در این نمایشگاه نسبت به سال‌های گذشته
بسیار رشد داشته است.
به گزارش مهر، رئیس اتحادیه کشوری لوازم خانگی افزود: شرکتهای تولیدکننده لوازم خانگی ایرانی
که در نمایشگاه حضور دارند نیز از بهترین‌های صنعت انتخاب شده‌اند و بر این اساس
شرکتهایی اجازه حضور یافته‌اند که رتبه مصرف انرژی محصولاتش در گرید A و B بوده است
و به نوعی با توجه به قیمت مناسب، محدوده مصرفی انرژی مناسبی داشته باشند.
وی تصریح کرد: تمام تلاش این است که بتوان شرایط را برای ایجاد یک نمایشگاه
رقابتی میان محصولات متناسب با خواست مشتری فراهم کرد.