خرید گوشواره رضایی: اقتصاد مقاومتی اقتصاد ریاضتی نیست

دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام اجرای اقتصاد مقاومتی را نیازمند اصلاح اقتصادی دانست. به گزارش خبرنگار مهر، محسن رضایی ظهر چهارشنبه در کنفرانس مقاومت اسلامی ادامه داد: در صورتی که در این راه شناخته شده مقاومت کنیم پیروز خواهیم شد.وی یادآورشد: باید از نقاطی وارد شویم که توانایی آن را داریم اما در محاسبات دشمن نیست و باید با فرمول خودمان پیش برویم و در نقطه ضعف دشمن وارد شویم.اقتصاد را باید به دست خود مردم دهیمرضایی ادامه داد: فرمول اقتصاد مقاومتی این است که اقتصاد کشور، اقتصادی مردمی شود و اقتصاد را در دست مردم دهیم و در واقع اقتصاد که پیچید‌ه‌تر از جنگ نیست و مردم ما در اقتصاد اگر بیشتر از جنگ پیشرفت نکنند کمتر نخواهد بود.دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام یادآور شد: مردم ما ابن سیناها و خواجه نصیرها را دارند و در صورتی که در این عرصه، مدیریت با مردم باشد عبور خواهیم کرد.ایران می‌تواند در عرصه اقتصادی هم الگوی جهان اسلام و بیداری اسلامی باشدرضایی گفت: اگر مدلها را به دست آوردیم آن موقع پشتوانه بیداری اسلامی می‌شویم و آنها از ایران مدل خواهند گرفت همانطور که در مقاومت از ما الگو می گیرند.دشمن می‌خواهند نفت ایران مشتری نداشته باشددبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام اظهار داشت: آنها با مقابله اقتصادی که با ما دارند می‌خواند نفت ما با وجودی که مشتری دارد، منتقل نشود تا فروش ما کاهش یافته و دولت دچار مشکل شود تا از این طریق و رویارویی جدید به انقلاب آسیب وارد کنند.رضایی تصریح کرد: اقتصاد مقاومتی اقتصاد ریاضتی نیست و ما نمی خواهیم چون اروپایی ها سیاست ریاضتی را در پیش بگیریم و به مردم فشار آوریم و مردم ما اقتصادی می‌خواهند که در آن مشارکت کنند.وی تصریح کرد: انقلاب اسلامی یک تفکر و ایمان جدیدی را متولد کرده که هنوز این مبارزه ادامه دارد.