خرید گوشواره وعده تخفیف بیمه موتور سیکلت

سرویس با بینندگان «» ـ مطالب زیر از کاربران از طریق ایمیل اختصاصی karbar@tabnak.ir به دست ما رسید که تا حد امکان پیگیری لازم برای پاسخ گرفتن از دستگاه مربوطه انجام شد، ولی متاسفانه به دریافت پاسخ منجر نشد.طرح مشکل :با سلامحدود20 روز پیش در اخبار و رسانه ها اعلام شد که بیمه موتور سیکلت شامل پنجاه درصد تخفیف بهای بیمه و 75 درصد تخفیف  جریمه دیر کرد شده است ولی حال به  هر یک از شرکت های بیمه که مراجعه میکنیم میگویند رسانه ها  برای خود گفته اند زیاد به اخبار رسانه ها توجه نکنید  و  بیمه ایران برای بیمه شخص ثالث موتور بنده  250هزار تومان خواست که با متن خبر کاملا مغایرت دارد و وقتی توضیح خواستم همان حرف مشابه را تحویل من داد .حال تقاضای رسیدگی دارم اینجانب امین حسینی میباشم دانشجو وساکن بروجرد دارای موتور سیکلت به شماره شهربانی  539-63317 مدل  1382 که به شرکت های مختلف بیمه(از جمله بیمه  ایران و رازی و توسعه و …)  بروجرد و ملایر مراجعه کرده ام ولی از همه پاسخ های مشابه شنیدم حال تقاضای رسیدگی سریع را دارم زیرا اینجانب و خیلی های دیگر مثل من موتورشان در پارکینگ هر روزی 1000تومان هزینه میخورد واگر این قانون جدید بیمه که از رسانه ها اعلام شد اجرا نشود ناچارا بیخیال موتور میشویم که حتی 300هزار تومان هم نمی ارزد .جوابیه بیمه دانا:باسلاماحتراما درپاسخ به آقای امین حسینی دربخش بابینندگان ودرمورد
وعده تخفیف بیمه موتورسیکلت  ،به اطلاع می رساند شرکت سهامی  بیمه دانا طرح
تخفیف بیمه های انواع موتور سیکلت را از1/7/1391 به اجرا گذاشته و کلیه
دارندگان موتورسیکلت اعم ازفاقد بیمه ودارای بیمه می توانند بامراجعه به
نمایندگیها وشعب بیمه دانا درسراسر کشوربدون اخذجرایم ازپوشش بیمه ای کامل
یکساله بهره مند گردند.www.dana.fay.ir
جوابیه بیمه رازی: