خرید گوشواره AFC پايان محروميت بن‌همام را قبول ندارد

كنفدراسيون فوتبال آسيا با وجود پايان محروميت يك ماهه بن همام همچنان اجازه فعاليت به شيخ قطري را نمي‌دهد.به گزارش ايسنا، محروميت يك ماهه محمد بن همام از سوي كنفدراسيون فوتبال آسيا سه شنبه به پايان رسيد، با اين حال AFC به رياست جي لونگ اعلام كرد كه همچنان تحقيقات در رابطه با اتهامات بن همام ادامه دارد و پرونده او بسته نخواهد شد.در بيانيه كنفدراسيون فوتبال آسيا آمده است كه با وجود پايان محروميت بن همام، وي تا روشن شدن نتيجه كامل تحقيقات اجازه هيچگونه فعاليتي را در اين نهاد ندارد.رييس سابق كنفدراسيون فوتبال آسيا در ماه جون به علت اتهام به پرداخت رشوه از سوي AFC يك ماه از هرگونه فعاليت ورزشي محروم شد و پس از پايان يك ماه بيست روز ديگر به محروميت او اضافه شد تا اينكه اين محرميت روز گذشته به پايان رسيد.بن همام كه در انتخابات اخير فدراسيون بين المللي فوتبال خود را كانديد كرده بود به علت اتهام به پرداخت رشوه به اعضاي كونكاكاف اجازه حضور در انتخابات را نيافت و با محروميت مادام العمر از سوي فيفا مواجه شد اما ماه گذشته دادگاه عالي ورزشي (كاس) حكم محروميت وي را لغو و اعلام كرد كه شواهد لازم براي محكوميت شيخ قطري وجود ندارد. اين در حالي است كه فيفا به رياست سپ بلاتر چنين حكمي را قبول ندارد و اعلام كرد راي “كاس” غير معتبر است.شيخ قطري در واكنش به هجمه همه جانبه AFC و FIFA اعلام كرد كه به زودي شواهدي جديدي را در بي گناهي خود از اتهامات اخير ارائه خواهد داد.