خرید گوشواره استقرار سامانه موشکي گنبد آهنين در تلآويو

رژيم صهيونيستي سامانه موشکي گنبد آهنين را در تل آويو نيز مستقر کرد.به گزارش باشگاه خبرنگاران به نقل از روزنامه اسرائیلی یدیعوت آحارونوت، استقرار این سامانه نزدیک تل آویو با اهداف آموزشی و تمرینی صورت گرفته است.اسرائیل پیش از این نیز این سامانه را نزدیک نوار غزه و منطقه ایلات مستقر کرده است.این سامانه در تمام مناطق فلسطین اشغالی مستقر خواهد شد.سامانه موشکی گنبد آهنین پیشتر در مناطقی بحرانی مانند سدیروت، عسقلان و اشدود مستقر شده است و اکنون عملیات استقرار آن در مرکز اسرائیل صورت می گیرد.این سامانه به مدت چند روز در نزدیک تل آویو مستقر خواهد بود.