خرید گوشواره به جاي آب پاشي پايتخت را مه پاشي کنيد!

معاون استاندار تهران در ادامه پيشنهادهاي پر سر و صداي خود براي كاهش آلودگي هواي پايتخت اين بار پيشنهاد داد كه براي کاهش آلودگي‌هاي ناشي از ذرات کمتر از 2.5 ميکرون از روش مه پاشي استفاده کنيم.محمدرضا محمودي در گفت وگو با مهر با اشاره به برگزاري جلسه کارگروه ملي آلودگي هوا گفت: آلودگي فسيلي هواي پايتخت و کلانشهرها از آلودگي‌هاي هوا حذف شده است.وي ادامه داد: آلودگيهاي ناشي از ذرات معلق کمتر از 2.5 ميکرون از اصلي ترين مشکلات آلودگيهاي هوا هستند که براي حذف آنها نيز راهکارهايي پيش بيني مي‌شود.وي افزايش کيفيت سوخت و موتورهاي اتومبيلها را دليل خذف آلودگي فسيلي از هواي کلانشهرها عنوان كرد. محمودي در خصوص راهکارهايي براي کاهش آلودگي‌هاي ناشي از ذرات معلق گفت: يکي از راهکارهاي کاهش ذرات معلق آب پاشي بود که انجام نشد اما روشهاي مدرن تري مانند استفاده از دستگاههاي مه پاش است که با تبديل آب به مه رطوبت هوا را افزايش داده و ذرات را سنگين مي‌کنند. وي درباره اجرايي بودن روشها در شهرهايي مانند تهران گفت: روشهاي پيشنهاد شده علمي است و براي اجرا نياز به هزينه دارد که بايد براي سلامت شهروندان اين هزينه‌ها پرداخت شود. پيش از اين پيشنهادهاي محمودي براي آب پاشي زمين و آسمان تهران با واكنش‌هايي از سوي مسئولان شهرداري مواجه شده بود.