خرید گوشواره مسیحیان در میانمار به زور بودائی می شوند

گروههای مدافع حقوق بشر می گویند در میانمار مسیحیان به زور وادار می شوند تا دین خود را رها کرده و بودائی شوند.به گزارش شبکه پرس تی وی ، در میانمار مسلمانان و مسیحیان اقلیتهای قومی تلقی می شوند.در این کشور مسلمانان تحت ظلم نژادپرستانی بودائی که از حمایت دولت برخوردارند، زجر می کشند، خانه هایشان به آتش کشیده می شود یا کشته می شوند.تاکنون شمار زیادی از مسلمانان در حمله نژادپرستان بودائی کشته شده اند. پس از آنکه بودائیان با حمایت دولت خانه های مسلمانان را آتش زدند وتخریب کردند، دهها هزار نفر از آنها در شرایط نامناسب و تحت تدابیر شدید  امنیتی در اردوگاه های آوارگان ساکن شده اند.