خرید گوشواره تعويق محاکمه فرزند ديكتاتور ليبي

رسانه های عربی از به تعویق افتادن محاکمه سیف الاسلام قذافی فرزند دیکتاتور مقتول لیبی خبر دادند.به گزارش مهر محاکمه سیف الاسلام قذافی فرزند ارشد دیکتاتور لیبی تا هنگام تایید شدن اتهامات وی از سوی دادستانی کل تا اطلاع ثانوی به تعویق افتاد.این در حالی است که اخیرا «اولی واینرمن» خواننده اسرائیلی و آخرین معشوقه سیف الاسلام از «تونی بلر» تقاضا کرده بود مقدمات آزادی وی را فراهم کند.شایان ذکر است که سیف الاسلام قذافي 39 ساله در نوامبر سال گذشته در منطقه «اوباری» در جنوب لیبی دستگیر شده است.