خرید گوشواره ستاد انتخابات كشور اطلاعیه داد

ستاد انتخابات كشور با صدور اطلاعيه‌اي اعلام كرد كه انتخابات اولين مياندوره اي نهمين دوره مجلس شوراي اسلامي در چهار حوزه انتخابيه براي انتخاب 4 نماينده همزمان با انتخابات يازدهمين دوره رياست جمهوري و چهارمين دوره شوراهاي اسلامي شهر و روستا در روز جمعه بيست وچهارم خرداد ماه سال يكهزارو سيصدو نود و دو (24 /3/ 1392) برگزار مي شود.به گزارش ايسنا، متن اطلاعيه ستاد انتخابات كشور به اين شرح است:بسم الله الرحمن الرحيماطلاعيه شماره (1)ستاد انتخابات كشوربه آگاهي هم ميهنان عزيز مي رساند انتخابات اولين مياندوره اي نهمين دوره مجلس شوراي اسلامي در چهار حوزه انتخابيه براي انتخاب 4 نماينده همزمان با انتخابات يازدهمين دوره رياست جمهوري و چهارمين دوره شوراهاي اسلامي شهر و روستا در روز جمعه بيست وچهارم خرداد ماه سال يكهزارو سيصدو نود و دو (24 /3/ 1392) برگزار مي گردد.اسامي حوزه هاي انتخابيه وتعداد نماينده مورد نياز هريك ، عبارتند از:1- دماوند وفيروزكوه – يك نماينده2- ايلام ، ايوان ، شيروان و چرداول ،مهران و ملكشاهي- يك نماينده3- تويسركان- يك نماينده4- تنكابن، رامسر و عباس آباد – يك نمايندهداوطلبان نمايندگي مجلس شوراي اسلامي مي توانند از روز شنبه 17 /1/ 92 لغايت روز جمعه 23 /1/ 92 جمعاً به مدت 7 روز در وقت اداري به فرمانداري هاي مراكز حوزه انتخابيه يادشده يا وزارت كشور و درخارج ازكشور به سفارتخانه ، كنسولگري و يا نمايندگيهاي سياسي جمهوري اسلامي ايران ، مراجعه و ثبت نام نمايند.ضمناً به استناد بند ((الف)) ماده 29 قانون انتخابات مجلس شوراي اسلامي ، اشخاص زير از داوطلب شدن درحوزه هاي انتخابيه سراسر كشور محرومند ، مگر اينكه حداقل شش ماه قبل از ثبت نام از سمت خود استعفاء نموده و به هيچ وجه در آن پست شاغل نباشند:1- رئيس جمهور و معاونين و مشاورين وي .2- دبير مجمع تشخيص مصلحت نظام و معاونين وي .3- مشاورين معاونين رئيس جمهور .4- رؤساي دفاتر سران سه قوه .5- وزرا و سرپرستان وزارتخانه ها .6- معاونين و مشاورين وزرا .7- مـديران كل و سرپرستان ادارات كل وزارتخانه ها و مديران كل حوزه وزارتي و رؤساي دفاتر وزرا .8- اعضاي شوراي نگهبان و هيأت مركزي نظارت بر انتخابات .9- رئيس قوه قضائيه و معاونين و مشاورين وي .10- رئيس ديوان عالي كشور و معاونين و مشاورين وي .11- دادستان كل كشور و معاونين و مشاورين وي .12- رئيس ديوان عدالت اداري و معاونين و مشاورين وي .13- رئيس سازمان بازرسي كل كشور و معاونين و مشاورين وي .14- رؤسا و سرپرستان سازمانها و ادارات كل و ادارات عقيدتي سياسي نيروهاي مسلح جمهوري اسلامي ايران و جانشينان و معاونين آنان در سراسر كشور .15- رئيس سازمان صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران و معاونين وي .16- رئيس جمعيت هلال احمر جمهوري اسلامي ايران و معاونين وي .17- استانداران .18- معاونين و مشاورين استانداران .19- فرمانداران .20- بخشداران .21- شهرداران و رؤساي مناطق شهرداري .22- رؤسا و سرپرستان سازمانهاي دولتي .23- رئيس دانشگاه آزاد اسلامي .24- اعضاي هيأت مديره و مديران عامل بانكها .25- اعضاي هيأت مديره و مديران عامل شركتهاي دولتي و وابسته به دولت كه حيطه وظايف و اختيارات آنها به كل كشور تسري دارد .26- رئيس كل بانك مركزي ايران و معاونين و مشاورين وي .27- رؤسـا و سـرپرستـان بنيادهاي ( مستضعفان ، شهيد ، 15 خرداد ، مسكن ) ، كميته امداد امام خميني (ره) ، نهضت سواد آموزي ، سازمان تبليغات اسلامي ، دفتر تبليغات حوزه علميه قم و رئيس سازمان تعزيرات حكومتي و رؤساي اتاقهاي بازرگاني و صنايع و معادن و تعاون ، معاونين و مشاورين آنان .28- شاغلين در نيروهاي مسلح و وزارت اطلاعات .بر اساس بند ((ب )) همين ماده نيز اشخاص زير از داوطلب شدن درحوزه انتخابيه قلمرو ماموريت خود محرومند مگر اينكه شش ماه قبل از ثبت نام از سمت خود استعفاء‌نموده وبه هيچ وجه در آن پست شاغل نباشند:1- ائمه جمعه دائمي .2- قضات شاغل در امر قضاء و رؤساي دادگستري شهرستانها و استانها .3- مديران كل و سرپرستان دفاتر و ادارات كل استانها و معاونين آنان .4- مديران كل و سرپرستان دفاتر و ادارات كل استانداريها و معاونين آنان .5- رؤسا و سرپرستان ادارات و سازمانهاي دولتي و وابسته به دولت و معاونين آنان در استان و شهرستان .6- رؤسا و سرپرستان دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي اعم از دولتي و غير دولتي و رؤسا و سرپرستان واحدها و شعب آنها .7- اعضاي هـيأت مـديـره و مـديـران عـامـل شـركتهـاي دولـتي و وابـسته به دولت در استان و شهرستان .8- سرپرستان مناطق و رؤساي شعب بانكها در استان و شهرستان .9- سرپرستان دفاتر سازمان تبليغات اسلامي در مركز استان و شهرستان ها .10- مديران مراكز صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران .11- اعضاء شوراهاي اسلامي شهر و روستا .به موجب بند ((ج)) ماده 29 نيز اعضاي هياتهاي اجرايي و ناظرين شوراي نگهبان در حوزه انتخابيه تحت مسئوليت خود ، از داوطلب شدن محروم شده اند .كليه مقامات داراي عناوين همطراز با عناوين مذكور در بندهاي (الف)و (ب) مشمول اين ماده مي باشند .تشخيص همطرازي با معاونت توسعه مديريت وسرمايه انساني رئيس جمهورمي باشد.به استناد تبصره 2 ماده 29 قانون انتخابات مجلس شوراي اسلامي ، كساني كه طبق قوانين استخدامي و يا تعهد خدمت ، استعفاي آنان منوط به پذيرش آن از سوي مسئولين مربوطه باشد ، قبول استعفا شرط است . همچنين استعفاي پرسنل نيروهاي مسلح منوط به قبول فرماندهي كل قوا مي باشد .طبق تبصره 4 همين ماده ، جايگزين فرد مستعفي بايد از سوي مراجع ذيصلاح بالاتر ، حداكثر به مدت يك ماه بطور رسمي معرفي شود وفرد مستعفي در آن حوزه مسئوليتي نداشته باشد.ضمناًٌ حسب تبصره5 ماده مذكور ، هريك از مسئولين استاني و شهرستاني نظيررئيس ستاد اقامه نماز و رئيس ستاد امربه معروف ونهي از منكر مشمول حكم فوق ( استعفاء‌) مي گردند.همچنين به هنگام ثبت نام ، ارائه گواهي رسمي مبني بر قبول استعفاء‌وعدم اشتغال در پست و مقام ومشاغل ياد شده در بندهاي (الف) و (ب) و تبصره 5 اين ماده ، شش ماه قبل از ثبت نام الزامي است .با توجه به موارد فوق ، آخرين فرصت جهت قبول استعفاء‌ داوطلبان حائز شرايط انتخابات اولين مياندوره اي نهمين دوره مجلس شوراي اسلامي 17 /7/ 1391 مي باشد و قبول استعفاء‌ بعد از مدت تعيين شده جهت ثبت نام و اعلام داوطلبي مورد پذيرش مراكز ثبت نام نمي باشد.