خرید گوشواره سیگارهای الکترونیکی هم به ریه‌ها آسیب می‌رساند

سیگارهای الکترونیکی که به عنوان یک جایگزین بالقوه امن‌تر برای سیگارهای طبیعی به بازار عرضه می‌شوند، بازهم به ریه‌ها آسیب می‌رسانند.  به گزارش مهر،محققان دانشگاه آتن در یونان با بررسی اثرات کوتاه مدت سیگار الکترونیکی روی افراد مختلف شامل افرادی بدون مشکل سلامتی و افراد سیگاری همراه با بیماری‌های ریوی و بدون بیماری‌های ریوی دریافتند که مصرف سیگارهای الکترونیکی هم منجر به تنفس سخت و آسیب به ریه‌ها می‌شود.  براساس این گزارش محققان، سیگار الکترونیکی را به مدت 10 دقیقه به این افراد دادند و سپس با اندازه‌گیری مقاومت راه تنفسی افراد مورد مطالعه توسط تعدادی آزمایش از جمله تست اسپیرومتری مشاهده کردند که سیگارهای الکترونیکی باعث افزایش فوری مقاومت راه‌های هوایی و تنفسی می‌شود که این نتایج در افرادی که هرگز سیگار نمی‌کشیدند از 182 درصد به 206 درصد رسید.   نتایج حاصل از این گزارش می‌افزاید که افراد سیگاری به اسپیرومتری طبیعی نیز از یک میانگین مقاومت راه هوایی 176 درصد به 220 درصد رسیدند ولی به نظر می‌رسد که در بیماران مبتلا به بیماری‌های انسدادی مزمن ریوی و آسم هیچ اثر فوری در مقاومت راههای هوایی و تنفسی آنها دیده نشد.  به گفته محققان افزایش فوری در مقاومت راه‌های تنفسی و به وجود آمدن تنفس سخت و صدمه به ریه‌ها در گروهی از افراد نشان می‌دهد که سیگارهای الکترونیکی می‌توانند بلافاصله پس از استفاده به ریه‌ها آسیب برسانند و سیستم دفاعی آنها را دچار مشکل کنند و البته تحقیقات بیشتری لازم است تا روشن شود که آیا این آسیب می‌تواند اثرات پایداری را در درازمدت ایجاد کند و یا اثرات آن فقط به دوره‌های کوتاه مدت محدود می‌شود.