خرید گوشواره پروين در هيات مديره پرسپوليس چه مي‌كند؟

بعد از اعلام تركيب جديد هيات مديره باشگاه پرسپوليس پيشكسوتان اين تيم واكنش‌هاي متفاوتي را از خود بروز داده‌اند. امير عابديني، مديرعامل اسبق باشگاه پرسپوليس با انتقاد از حضور علي پروين در هيات مديره اين باشگاه مي‌گويد:«حضور تاج در کنار رویانیان می‌تواند موثر باشد اما من متوجه نمی‌شوم که پروین با توجه به جایگاهش در پرسپولیس، چرا باید در ترکیب هیات مدیره حضور داشته باشد؟! یا نژاد فلاح که در ادوار مختلف تحت هر شرایطی در ترکیب هیات مدیره باشگاه پرسپولیس حضور پیدا کرده چه نفعی به حال باشگاه داشته که حالا این بار می‌خواهد انجام دهد؟!»