خرید گوشواره افزایش بی سابقه بهای سوخت در اروپا

پایگاه خبری اخبار سراسری اتریش  اعلام
کرد که چند روز پس از بازگشایی مدارس در سال جدید تحصیلی و همزمان با
پایان فصل مسافرت در اروپا ، قیمت گازوئیل به قیمتی باور نکردنی رسیده است.

به گزارش مهر، توماس وویچ سخنگوی مطبوعاتی انجمن اتومبیلرانی اتریش در مصاحبه ای
مطبوعاتی در این زمینه گفت : ” قیمت فعلی گازوئیل به رکورد بی سابقه 1.450
یورو در هر لیتر رسیده است.”

وویچ همچنین تصریح کرد “ما روی این موضوع حساب نمی کنیم که وضعیت پیش آمده در روزهای اخیر به صورت بنیادی بهبود یابد.”

روزنامه تیرولر زایتونگ
نیز در مطلبی درباره افزایش قیمت سوخت نوشت : قیمت یک لیتر بنزین در آلمان
نیز به قیمت بی سابقه 1.667 یورو افزایش یافته و قیمت یک لیتر گازوئیل نیز
به رکورد 1.523 یورو رسیده  است.

گفتنی است این میزان در هفته گذشته 1.481 یورو در هفته گزارش شده است.

این افزایش بی سابقه قیمت سوخت در اروپا در حالی است که در ماه گذشته قیمت
بنزین در ایتالیا که هم اکنون تحت حمایت مالی اتحادیه اروپا قرار دارد و
از وضعیت اقتصادی مناسبی نیز برخوردار نیست ، به رکورد 2.044 یورو به ازای
هر لیتر رسیده بود.

در همین رابطه و در گزارشی دیگر روزنامه کوریر نوشت : ساکنین مناطق شمالی ایتالیا سوخت مصرفی وسایل نقلیه خود را از کشورهای همسایه همچون سوئیس، اسلوونی، و اتریش تهیه می کنند.

کارشناسان عقیده دارند که با افزایش قیمت گازوئیل ، باید انتظار داشت که  هزینه های حمل و نقل نیز در اروپا افزایش یابد.