خرید گوشواره طعنه رئیس پلیس دبی به اخوانی ها

رئیس پلیس دبی در ادامه مواضع تندی که اخیرا علیه اخوان المسلمین مطرح کرد با لحنی طعنه آمیز به آنها گفت: ای برادران اخوانی و نجات دهندگان امت، منتظریم شما فلسطین را آزاد کنید! به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از فلسطین الیوم ، انتقادات “ضاحی خلفان” رئیس پلیس مشهور دبی از اخوان المسلمین گویی تمامی ندارد.وی اخیرا در صفحه توییتر خود اعلام کرد: زمانی که اخوانیها از مصر و سوریه فرار کردند و به کشورهای حاشیه خلیج فارس آمدند، آنها را در آغوش گرفتیم، اما آنها بعدها همین آغوشها را گزیدند. رئیس پلیس دبی با ادعای اینکه خیانت در ذات اخوانی ها وجود دارد، افزود: آنان به هیچ عهد و پیمانی استوار نیستند.وی با لحنی تمسخر آمیز گفت : ای برادران اخوانی و نجات دهندگان امت، منتظریم شما فلسطین را آزاد کنید!خاطرنشان می شود ضاحی خلفان اخیرا گفته بود: آمریکا در راستای تامین منافع خود و اسرائیل اخیرا نقشه ای برای منطقه ترسیم کرده است. وی تاکید کرده بود: بر اساس این طرح  اخوان المسلمین در کشورهای عربی برای حفظ منافع آمریکا و اسرائیل و نه منافع این کشورها بسیج شده است.