خرید گوشواره گمرک در نوع کالای ورودی به کشور دخالتی ندارد

رئیس‌کل گمرک ایران، با بیان اینکه گمرک
کشور در مورد نوع کالای ورودی به کشور دخالتی ندارد، بار دیگر دپوی ۹۶ هزار
تن کالا را کمتر از یک درصد از حجم ۱۲ میلیون تن کالای ترخیص شده اعلام
کرد و گفت: گمرک ایران براساس مجوزهای مربوط به ثبت سفارش، بهداشت و
قرنطینه موظف به ترخیص کالا است
عباس معمارنژاد در گفت‌و‌گو با ایلنا، در خصوص برخی انتقادات کار‌شناسان
اقتصادی مبنی بر ورود کالاهای پرمصرف به داخل کشور، اظهار داشت: گمرک
ایران براساس مجوزهای مربوط به ثبت سفارش، بهداشت و قرنطینه موظف به ترخیص
کالا است و در مورد نوع کالای ورودی به کشور دخالتی ندارد.
وی همچنین با اشاره به لزوم تجهیز واحدهای گمرکی به سامانه متمرکز تعیین
ارزش گمرکی، ستاگ، گفت: تا پایان امسال بیش از ۹۰ درصد گمرکات کشور به این
سامانه مجهز می‌شوند.
وی درباره افزایش قیمت كالاها پس از ترخیص بیان داشت: وجود واسطه‌های
زیاد بین عمده فروش و خرده فروش که موجب می‌شود یک کالا چند دست معامله شود
تا به مصرف کننده برسد.
وی اضافه كرد: عدم استفاده از فن‌آوری‌های نوین و عدم وجود سیستم‌های اطلاعاتی مناسب در نظام توزیع از دیگر مشکلات نظام توزیع است.
معمارنژاد، رئیس‌کل گمرک ایران در خصوص خبر دپوی ۹۶ هزار تن کالا در
گمرکات کشور، گفت: در چهارماهه ابتدای سال جاری ۱۲ میلیون تن کالا از
گمرکات کشور ترخیص شده که دپوی ۹۶ هزار تن کالا کمتر از یک درصد از حجم
کالاهای ترخیصی از گمرکات کشور است.