خرید گوشواره بررسی تحقیق و تفحص از عملکرد دو سازمان

نمایندگان کمیسیون اقتصادی مجلس درجلسه فردا یکشنبه تقاضای عده‌ای از نمایندگان درخصوص انجام تحقیق و تفحص از عملکرد سازمان بورس و اوراق بهاداروهمچنین ستاد مدیریت حمل و نقل و سوخت کشوررا بررسی می کنند.به گزارش خانه ملت، بررسی طرح اصلاح مواد (۳۸) و (۳۹) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۳۸۷ وبررسی لایحه تأسیس صندوق بیمه همگانی حوادث طبیعی نیز دردستور کار روزدوشنبه کارگروه پولی و مالی کمیسیون اقتصادی مجلس قرار دارد.همچنین بررسی لایحه موافقتنامه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری عراق به منظور اجتناب از أخذ مالیات مضاعف و تبادل اطلاعات درمورد مالیات بر درآمد و سرمایه ،لایحه موافقتنامه ایجاد و راه‌اندازی بانک اطلاعاتی سازمان همکاری‌های اقتصادی (اکو) درخصوص قاچاق و تخلفات گمرکی وطرح یک فوریتی معافیت مدارس خیرین مدرسه‌ساز از پرداخت عوارض شهرداری‌ها و انشعابات دردستور کار روز سه شنبه کمیسیون اقتصادی مجلس است.