خرید گوشواره برگزاری هفته شهید در افغانستان

گزارش خبری خبرگزاری صدای افغان
(آوا) برای احترام به مخاطبان در افغانستان با حفظ ادبیات نگارشی آن
،عینا و بدون هیچ دخل و تصرفی منتشر می شود:با برگزاری مراسمی در خیمه لویه جرگه با حضور مقامات دولتی و نمایندگان شورای ملی تجلیل از هفته شهید در سراسر کشور آغاز می شود.سالهای قبل از سالروز شهادت احمد شاه مسعود، قهرمان ملی کشور، به عنوان روز شهید یاد می شد، اما بر اساس فیصله دولت و به خاطر تجلیل از مقام شهدای کشور، به هفته شهید مسمی گردید.به همین مناسبت تدابیر خاص امنیتی در شهر کابل و پنجشیر به مناسبت امروز اتخاذ شده است.نهادهای امنیتی کشور از مردم خواسته است تا از بود و باش غیر ضروری خودداری نمایند.