خرید گوشواره تحریم جدید ضد تهران قابلیت اجرا ندارد

عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس نهم با بیان اینکه طرح تحریم جدید ضد تهران نمی‌تواند به مرحله اجرا برسد، گفت: درخواست لندن از اتحادیه اروپا برای اعمال تحریم‌های بیشتر ضد تهران راه به جایی نمی‌برد.به گزارش خانه ملت، محمد حسن آصفری ، درباره درخواست لندن از اتحادیه اروپا برای اعمال تحریم‌های بیشتر ضد ایران، گفت: تحریم جدید ضد تهران قابلیت اجرا ندارد.نماینده مردم اراک و کمیجان در مجلس شورای اسلامی، با بیان اینکه انگلیس از دیرباز با ملت‌های مسلمان و آزادی بخش مشکل داشت، افزود: تلاش لندن برای تحریم بیشتر ایران به این دلیل است که انگلیس ایران را مقابل منافع خود می‌داند.وی، با بیان اینکه سیاست ضد استکباری ایران اسلامی منافع نظام سلطه را به خطر انداخته است، توضیح داد: اگر لندن خلاف چنین درخواستی می‌داد جای تعجب داشت.این نماینده مجلس با بیان اینکه مطرح شدن تحریم جدید و بیشتر ضد تهران نمی‌تواند به مرحله اجرا برسد، گفت: در طول این ۳۳ سال و به خصوص چند سال اخیر شدت تحریم‌ها ضد تهران بیشتر شده است، در زمان حاضر تحریم‌ها روی بانک مرکزی و نفت ایران اعمال می‌شود و سوال اینجاست که  انگلیس با تحریم کدام بخش می خواهد فشار جدیدی بر ایران بیاورد؟آصفری، با تاکید بر اینکه ایران در شرایط تهدید و تحریم هم توانست به اهداف متعالی خود برسد، توضیح داد: انتظاراینکه ایران زیر فشار تحریم‌ها خم شود، توهمی است که انگلیس در سر می‌پروراند و هیچ‌گاه آن روز را نخواهد دید.وی، با بیان اینکه آمریکا به نتیجه کارساز نبودن تحریم‌ها ضد تهران رسیده است، توضیح داد: ایران اسلامی با هیچ تحریم جدیدی از پا در نمی آید.نماینده مردم اراک به بسته شدن سفارت  کانادا در تهران اشاره کرد و گفت: کانادا به دلیل وضعیت اقتصادی نامناسبش و با هدف تعدیل نیرو اقدام به تعطیلی سفارت خود در تهران کرد.این عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس نهم، با بیان اینکه جمهوری اسلامی ایران فرصت اقتصادی برای کشورهای دنیا برای سرمایه گذاری است، توضیح داد: به جا است که کشورهای دنیا به جای روابط خضمانه با ایران از سرمایه گذاری ایران در کشورها استقبال کنند و اقتصاد بیمار خود را نجات دهند.