خرید گوشواره تمدن: برخورد با گران‌فروشان آغاز شد

استاندار تهران با بیان اینکه بعضی از تولیدکنندگان لبنیات تابع ضوابط قانونی برای نرخ گذاری نیستند گفت: از امروز برخورد قاطعانه با گران‌فروشان آغاز می‌شود. مرتضی تمدن در گفت‌وگو با خبرنگار اجتماعی فارس درباره افزایش قیمت لبنیات در استان تهران اظهار داشت: احساس می‌کنیم که بعضی از تولیدکنندگان تابع ضوابط قانونی برای نرخ گذاری نیستند.وی ادامه داد: ‌عده‌ای از دامداران و کارخانجات لبنیات دست در دست هم داده‌اند تا مردم را اذیت کنند ولی ما اجازه چنین کاری را به آن‌ها نخواهیم داد.استاندار تهران خاطرنشان کرد: از تمام ظرفیت‌های قانونی علیه این افراد استفاده می‌کنیم و برخورد قاطعانه استانداری تهران با گران‌فروشان لبنیات از امروز آغاز می‌شود.