خرید گوشواره حمایت مرکل از طرح بانک مرکزی اروپا

ماریو دراگی
رییس بانک مرکزی اروپا در نشست روز پنج شنبه از تصمیم این بانک برای اجرای
طرح خریداری اوراق قرضه و بدهی منطقه یورو خبر داد .به گزارش فارس به نقل از پایگاه اینترنتی رویترز ینس ویدمن رییس بوندس بانک آلمان به شدت از تصویب
این طرح در شورای مدیریت بانک مرکزی اروپا انتقاد کرده است . بر این اساس ،
برخی از احزاب سیاسی آلمان به شدت از تصویب این طرح جدید در بانک مرکزی
اروپا ناراضی هستند .
مرکل در این باره در جمع خبرنگاران تاکید کرد بانک مرکزی اروپا یک نهاد
مستقل و مقتدر است . مشروط بودن اجرای این طرح یک نکته بسیار مهم است .
بانک مرکزی اروپا باید این طرح را بر اساس شروطی که برای کشورهای بحران زده
منطقه یورو تعیین می کند اجرا کند .
رسانه های گروهی آلمان در دو روز گذشته انتقادات شدیدی را نسبت به عملکرد
ماریو دراگی مطرح کرده اند . تازه ترین نتایج یک نظرسنجی نشان می دهد از
هر دو آلمانی تنها یک نفر به عملکرد دراگی در راس بانک مرکزی اروپا اعتماد
دارد . کلاوس پیتر ویلش عضو حزب سیاسی دموکرات مسیحی آلمان تاکید کرد آلمان
به عنوان بزرگترین اقتصاد منطقه یورو و مهمترین تامین کننده منابع مالی
بانک مرکزی اروپا باید حق وتو داشته باشد .
ینس ویدمن رییس بانک مرکزی آلمان نیز تاکید کرد آلمان بزرگترین اقتصاد
منطقه یورو با 82 میلیون نفر جمعیت به اندازه کشور کوچک مالت حق رای دارد
.رسانه های آلمانی دراگی را متهم به نوشتن چک سفید برای کشورهای بحران زده
منطقه یورو کردند که این اقدام وی می تواند کل اقتصاد منطقه یورو را با
تهدیدات جدی روبرو کند .
بر اساس این گزارش ، نشریه بیلد آلمان نیز هشدار داد سیاستهای نادرست و
به شدت خطرناک بانک مرکزی اروپا می تواند منطقه یورو و پول واحد اروپایی را
به طور کامل از کار بیندازد .بر این اساس ، رییس ایتالیایی بانک مرکزی
اروپا در تازه ترین نشست این بانک طرح خریداری اوراق قرضه و بدهی منطقه
یورو در بازارهای ثانویه را به تصویب رسانده است . این طرح با هدف کاهش نرخ
بهره استقراض در اسپانیا و ایتالیا اجرا خواهد شد .
در حالی که رییس بوندس بانک آلمان به شدت از سیاستهای بانک مرکزی اروپا
انتقاد کرده است ولی آنجلا مرکل همچنان از دراگی حمایت می کند .