خرید گوشواره طرح‌تأسیس‌سازمان‌ملی‌استاندارد‌درکمیسیون‌عمران

اعضای کمیسیون عمران مجلس این هفته طرح تأسیس سازمان ملی استاندارد ایران را بررسی می‌کنند.به گزارش خانه ملت، اعضای کمیسیون عمران مجلس روز یکشنبه (۱۹ شهریورماه) پس از بررسی اخبار و اطلاعات واصله بررسی طرح تأسیس سازمان ملی استاندارد ایران‌و طرح دهیاری‌ها را در دستور کار خود دارند.همچنین عصر روز یکشنبه کارگروه بررسی لایحه تأسیس صندوق بیمه همگانی حوادث طبیعی تشکیل جلسه می‌دهد و موضوع مربوطه را بررسی می‌کند.روز سه‌شنبه (۲۱ شهریورماه)طرح الحاق یک تبصره به قانون احداث پروژه‌های عمرانی بخش راه و ترابری از طریق مشارکت بانکها و سایر منابع مالی و پولی کشور و طرح اصلاح موادی از قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران و اصلاحیه آن مصوب ۱۳۷۷ و الحاق موادی در کمیسیون عمران بررسی می‌شود.بررسی طرح جامع منابع طبیعی و آبخیزداری کشور و ادامه بررسی طرح اصلاح قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها از دیگر دستور کارهای کمیسیون عمران مجلس در روز سه‌شنبه است.