خرید گوشواره مشروط شدن واردات گندم از هند و پاكستان

ساسان خدايي با
بيان اين‌كه واردات گندم طبق ضوابط بهداشتي انجام مي شود، گفت: بنابراين هر
گونه ثبت سفارش يا قرارداد واردات گندم منوط به طي مراحل قانوني از جمله
ضوابط بهداشتي است.

به گزارش ایسنا، وي افزود: گندم چه از طريق بخش خصوصي و چه از طريق بخش دولتي به كشور وارد
شود، بايد ضوابط بهداشتي و قرنطينه را طي كند، بنابراين امكان واردات محصول
غير بهداشتي به كشور وجود ندارد.

او ادامه داد:‌ موضوع قرارداد توسط دولت يا بخش خصوصي بايد توسط متوليان آن
توضيح داده شود، اما آنچه مطمئن هستيم اين است كه بدون طي مراحل قانوني و
از جمله رعايت ضوابط بهداشتي امكان واردات وجود نخواهد داشت.

به گزارش ايسنا، پيش از اين در پي انتشار خبر واردات گندم از پاكستان و هند
اعلام شده بود كه گندم‌هاي اين دو كشور آلوده‌اند. همچنين سازمان توسعه
تجارت در پي انتشار اين خبر اعلام كرد كه پيش از اين هيچ محموله گندمي از
اين دو كشور وارد نشده است.