خرید گوشواره نهاوندیان: شرایط لازم برای توفیق بورس ارز

رییس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن و کشاورزی ایران گفت: موفقیت بورس ارز در کاهش هزینه‌های عرضه و تقاضاست.
محمد نهاوندیان در گفتگو با ایلنا با بیان اینکه
مسئولیت و مدیریت بورس ارز به عهده بانک مرکزی خواهد بود، اظهار داشت:
توفیق طرح راه اندازی بورس ارز مرهون این است که فعالان اقتصادی احساس کنند
این سامانه به خوبی می تواند تماس بین عرضه و تقاضا را مدیریت کند و هزینه
مبادله ای آنها را کاهش دهد.
وی افزود: یعنی در این پروسه از ابزار تشویقی برای جلب مشارکت بیشتر شرکت‌ها چه صادرکننده و چه واردکننده استفاده شود.
این مقام مسئول در پاسخ به این سوال که آیا صرافی‌ها هم
در این بورس نقشی خواهند داشت یا خیر؟ تصریح کرد: مسلما در این شرایط
صرافی‌های مجاز هم که جزئی از عاملان اقتصادی هستند نقش مهمی در این بازار
خواهند داشت.
وی گفت: شرط توفیق بورس ارز این است که کالاهای اساسی و ارزاق عمومی مردم جبران ریالی شود.
نهاوندیان ادامه داد: راه اندازی بورس ارز از رانت
جلوگیری می‌کند این طرح زمانی که حمایت لازم را از قدرت خرید مردم کند
هوشمند عمل کرده است.
وی افزود: اگر می‌خواهیم کالاهای اساسی قیمتشان ارزان شود
باید شبکه توزیع را مدیریت کنیم و بطور مبهم و کلی نمی‌شود به این هدف دست
یافت از طرف دیگر بهترین کمک به قدرت خرید و مصرف کننده کمک به تولید است.
نهاوندیان تصریح کرد: اگر هزینه‌های تولید را پایین
بیاوریم و نقدینگی لازم را برای تولید تامین کنیم و مانع از این شویم که
بار هزینه‌های مالی سرسام آور بر دوش تولید کننده داخلی تحمیل شود می
توانیم قیمت تمام شده داخلی را پایین بیاوریم.
وی در پاسخ به این سوال که منابع حاصل از بورس ارز به کجا
می رود گفت:اگر این موضوع را به دو نقطه مدیریت جبران کالاهای اساسی و یا
افزایش نقدینگی واحدهای تولیدی محدود کنیم در آن صورت می توانیم بطور موثر
قیمت تمام شده کالاهای داخلی را پایین آوریم البته تمامی این طرح ها تاکنون
مورد بحث قرار گرفته است و در دست بررسی است.