خرید گوشواره وضعیت فدراسیون تیراندازی با کمان قرمز شد

با اعلام فدراسیون جهانی تیراندازی با کمان، وضعیت فدراسیون تیراندازی با کمان قرمز شد.به گزارش خبرگزاری فارس، فدراسیون جهانی در بخش اعضا، همچنان کریم صفایی را به عنوان رئیس قبول دارد. نکته قابل توجه اینکه در این سایت، وضعیت ایران به همراه 5 کشور سوئد، ویتنام، بوتان،  پاکستان و سنگاپور قرمز است و قرار است فدراسیون جهانی به زودی در خصوص این 5 کشور تصمیم گیری لازم را به عمل بیاورد.همچنین در سایت فدراسیون جهانی تا مشخص شدن وضعیت فدراسیون تیراندازی با کمان ایران، آدرس محل فدراسیون در ایران و آدرس سایت نیز خط خورده و از شماره تلفن همراه کریم صفایی به عنوان شماره تماس با رئیس فدراسیون نام برده شده است. این در حالی است که در بین این 6 کشور که وضعیت‌شان قرمز است، تنها آدرس فدراسیون کشورمان خط خورده است.