خرید گوشواره آمار رشد اقتصادی ملموس نیست

جعفرقادری درباره رشد اقتصادی سال ۹۰، گفت: رشد اقتصادی در این سال آنچنان که مقامات دولتی می‌گویند، ملموس نیست.
به گزارش خانه ملت، نماینده مردم شیراز در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: در حالیکه میانگین
رشد اقتصادی ایران حدود ۵ درصد و در سال ۹۱ رشد اقتصاد جهان کاهنده و در
ایران رو به افزایش گزارش شده است که این رقم در جهان در سال ۹۰ رقم ۳.۹ درصد بود.

وی با بیان اینکه آماراعلامی ازسوی مسئولان دولتی لمس نمی‌شود، تأکید کرد: ‌مسئولان بانک مرکزی بایدبا اعدادو رقم جزئی‌تر و دقیق‌تری اعلام کنند و ضمن ارائه آمار توضیحاتی درباره آمارمنتشره خود ارائه دهند.

قادری با یادآوری اینکه طبق قانون برنامه باید به رشد ۸ درصدی در اقتصاد
برسیم، تصریح کرد کرد: برای رسیدن به چنین رشدی در اقتصاد کشور نیاز به
برنامه‌ریزی و اصلاح ساختارها است.

عضو کمیسیون برنامه؛ بودجه و محاسبات مجلس افزود: چنانچه ما به رشد
اقتصادی ۵ درصدی رسیده بودیم آثار و نتایج آن در سطح جامعه به راحتی احساس
می‌شد ولی چنین ثمراتی در جامعه دیده نمی‌شود.

محمد پاریزی معاون وزیر اقتصاد اخیرا اعلام کرده است که در حالی که رشد
اقتصادی جهان در سال ۸۹ رقم ۵.۳ درصد بود این رقم در ایران ۵.۸ درصد بود و
در سال ۹۰ نیز این رقم حدود ۵ درصد و در سال ۹۱ رو به افزایش بوده است.