خرید گوشواره نظرسنجی از تهرانی‌ها درباره اجلاس نم

مرکز افکار سنجی خبرگزاری مهر نتایج نظر سنجی خود در میان 1200 نفر از شهروندان پایتخت در خصوص میزان توجه به شانزدهمین اجلاس عدم تعهد در تهران و نتایج و دستاوردهای آن را منتشر می‌کند.به گزارش خبرگزاری مهر در یک نگاه کلی، برگزاری اجلاس غیرمتعهدها با حضور سران و مقامات 120 کشور جهان در تهران، رویدادی مهم در تاریخ سیاسی کشورمان بود و به همین دلیل تلاش مسئولان مربوطه برای برگزاری آبرومندانه اجلاسی با این حد از گستردگی شایان تقدیر است، اما آنچه در روزهای پیش از برگزاری اجلاس و همچنین در طول برگزاری آن مشاهده می شد نگاه کاملا خوش بینانه رسانه های داخل و دست اندرکاران برگزارکننده اجلاس از یک طرف و از طرف دیگر سیاه نمایی دشمنان نظام جمهوری اسلامی و القائات منفی و بدبینانه رسانه های غربی و منتسبین به آنان بود.در حالیکه رسانه های غربی کوشش می کردند ایران را کشوری منزوی و ناامن جلوه دهند که تحت تاثیر تحریم های یکجانبه کشورهای غربی در حال فلج شدن است و هر روز به شکاف میان مردم و نظام افزوده می شود و تلاش داشتند این نشست را غیر مهم، و بی فایده انگاشته و تاثیرگذاری و وزن سیاسی آن را در معادلات بین الملل ناچیز بشمارند در رسانه های رسمی داخلی به ویژه صدا و سیما و رسانه های وابسته به دولت آنچه مورد توجه قرار می‌گرفت، اهمیت بی قید و شرط اجلاس بود.در این بین بررسی افکار عمومی نسبت به برگزاری این اجلاس اهمیت بسزایی دارد چراکه مشخص می کند دولتمردان تا چه حد توانسته اند میزان اهمیت و تاثیرگذاری جنبش غیرمتعهدها در نظام بین الملل و همچنین جایگاه و وزن سیاسی آن را به طور واقع بینانه مورد سنجش و ارزیابی قرار دهند و در درجه دوم، از پتانسیل های موجود در جنبش در جهت نیل به اهداف کمی و مشخص و نه آرمان‌های دست نیافتنی و شعاری بهره گیرند و در صورت دستیابی به این مهم تا چه حد در اطلاع رسانی دستاوردهای آن به مردم موفق عمل نموده اند.مرکز افکار سنجی مهر در یک نظرسنجی که از 1200 نفر از عابران بالای 18 سال در خیابانهای مناطق مختلف شهر تهران به بررسی چنین ابعادی از اجلاس و دستاوردهای آن پرداخت. پاسخ دهندگان توسط پرسشگران آموزش دیده و به صورت اتفاقی انتخاب شده اند و پاسخها از طریق مصاحبه همراه با پرسشنامه بدست آمد.در میان جامع آماری این افکار سنجی 63.3 درصد پاسخگویان مرد و 37.6 درصد زن بوده اند.همچنین 57.3 درصد از پاسخگویان به پرسش ها مدرک تحصیلی زیر لیسانس، 29.8 لیسانس ، 12.2 درصد دارای مدارک فوق لیسانس به بالا و 0.7 درصد تحصیلات حوزوی داشته اند.نتایج نظرسنجیدر در این میان 23.5 درصد میزان اطلاعات خود را از جنبش عدم تعهد در حد زیاد تا بسیار زیاد، 41.1 درصد تا حدودی، و 22.9 درصد در حد کم تا خیلی کم ارزیابی کرده اند و 12.1 درصد اذعان کرده اند اطلاعاتی از جنبش عدم تعهد نداشته اند.همچنین 35 درصد پاسخگویان اخبار مربوط به اجلاس را اغلب پیگیری می کرده اند، 46.2 درصد گاهی اوقات پیگیر بوده اند و 18.1 درصد اخبار آن را پیگیری نمی کرده اند.اما در پاسخ به این سوال که اخبار اجلاس را از چه طریقی پیگیری می کردید؟ 76.6 درصد پاسخگویان اخبار مربوط به اجلاس را از طریق تلویزیون پیگیری می کرده اند، 17.2 درصد از طریق سایت های اینترنتی، 15.9 درصد از طریق روزنامه ها، 14.1 درصد از طریق شبکه های ماهواره ای، 12.9 درصد از طریق دوستان و آشنایان و 9.9 درصد از طریق رادیو پیگیر این اخبار بوده اند. در این میان همچنین 56 درصد پاسخگویان بر این باور بوده اند که برگزاری این اجلاس تاثیرات مثبتی برای کشورمان به همراه دارد و 9.1 درصد آن را منفی تلقی کرده اند و 12.9 درصد برگزاری اجلاس را بی تاثیر پنداشته اند و 22 درصد نیز پاسخ نداده اند.در میان پاسخ دهندگان 58.6 درصد تاثیرات مثبت و بالاخص مثبت بین المللی از این اجلاس انتظار داشتند. 12.1 درصد بر تاثیر مثبت اقتصادی و کم رنگ شدن تحریم ها تاکید کردند. 2.5 درصد تحکیم وحدت و امنیت کشور و اقتدار و سربلندی را مهمترین اثر این اجلاس می دانستند و 2.4 درصد نیز این اجلاس را زمینه ساز قدرت و اقتدار سیاسی برای ایران می دانستند.همچنین 82.4 درصد پاسخگویان عملکرد دولت را در برگزاری اجلاس از نسبتا خوب تا خیلی خوب، 9.7 درصد نه چندان خوب و 5.6 درصد در حد ضعیف ارزیابی کرده اند. در خصوص عملکرد صدا و سیما در انعکاس اخبار اجلاس نیز 77.7 درصد پاسخگویان نسبتا خوب تا خیلی خوب، 9.7 درصد نه چندان خوب و 9.1 درصد در حد ضعیف ارزیابی کرده اند.74.2 درصد پاسخگویان موافق  این نظر بوده اند که برگزاری این اجلاس نشان دهنده اعتبار سیاسی ایران بوده است. 9.8 درصد نظری نداشته اند و 16 درصد با آن مخالف بوده اند.همچنین در میان این پاسخگویان 46 درصد موافق این نظر بوده اند که برگزاری این اجلاس تحریم های اقتصادی غرب علیه کشورمان را کمرنگ می کند. 16.1 درصد نظری نداشته اند و 37.8با آن مخالف بوده اند.با این نظر که برگزاری این اجلاس نشان دهنده ثبات داخلی و نظام سیاسی کشور بوده است 64.4 درصد پاسخگویان موافق بوده اند. 15.2 درصد بی نظر و 18.9 درصد مخالف بوده اند.از سوی دیگر 75.3 درصد پاسخگویان موافق این نظر بوده اند که برگزاری این اجلاس نقش منطقه ای و بین المللی ایران را به نمایش گذاشته است. 12.8 درصد نظری نداشته اند و 11.6 درصد با آن مخالف بوده اند.67.6 درصد پاسخگویان از موافق بوده اند با این نظر که برگزاری این اجلاس باعث آشنایی بیشتر با واقعیت ها، توانمندی ها و پیشرفت های جمهوری اسلامی ایران شده است و  12.9 درصد نیز بی نظر و 18.3 درصد نظر مخالف داشته اند.همچنین با این نظر که برگزاری این اجلاس با توجه به ترکیب کشورهای شرکت کننده تاثیر مهمی برای کشورمان ندارد 56.8 درصد پاسخگویان مخالف بوده اند. 16.1 درصد بی نظر و 16.7 درصد موافق بوده اند.69.4 درصد پاسخگویان موافق تا کاملا موافق این نظر بوده اند که برگزاری این اجلاس باعث تحکیم روابط ایران با سایر کشورها می شود. 13.3 درصد نظری نداشته اند و 17 درصد نیز مخالف این نظر بوده اند.