خرید گوشواره درخواست رييس جامعه معلولان از رييس‌جمهور

رييس جامعه معلولان ايران از رييس‌جمهور درخواست كرد كه جوايز قهرمانان پارلمپيك با المپيكي‌ها برابر شود.علي همت محمود نژاد در گفت‌وگو با ايسنا، با تقدير از قهرمانان پارالمپيك كه موجب افتخار ايرانيان در سراسر جهان شده‌اند، از رييس جمهور درخواست كرد: همانگونه كه قهرماني ورزشكاران پارالمپيك را تبريك گفته است، نسبت به برابري جوايز قهرمانان المپيك و پارالمپيك نيز دستور دهد.وي تاكيد كرد: پارالمپيك به معني حاشيه‌هاي المپيك است اين در حاليست كه معلولان خواهان حضور در متن و نه حاشيه‌هاي المپيك هستند و برگزاري پارالمپيك به صورت جداگانه ظلمي در حق معلولان است.محمود نژاد در ادامه با اشاره به ارسال نامه‌اي از سوي انجمن حمايت از حقوق معلولان به رييس سازمان بهزيستي نيز عنوان كرد: از رييس سازمان بهزيستي خواسته‌ايم تا تمام تلاش خود را براي جلوگيري از تضييع حقوق معلولان بكار گيرد.محمودنژاد در پايان گفت: بيش از 350 مدال جهاني تا كنون توسط معلولان براي ايران اسلامي كسب شده است.