خرید گوشواره زمینه انحراف در هزینه کرد اعتبارات باید از بین برود

عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس به عنوان موافق الحاق یک بند به بودجه سال ۹۱ گفت: زمینه انحراف و رانت خواری در نحوه هزینه کرد اعتبارات دولتی باید از بین برود.به گزارش خانه ملت، حسنعلی حاجی در نشست علنی امروز (یکشنبه ۱۹ شهریور) مجلس شورای اسلامی به عنوان موافق طرح یک فوریتی الحاق یک بند به بودجه سال ۹۱ کل کشور گفت: زمینه انحراف رانت خواری در نحوه هزینه کرد اعتبارات متأسفانه وجود دارد که باید از بین برود.وی با بیان اینکه هر ساله در قانون بودجه مبلغی به عنوان کمک به اشخاص حقیقی و حقوقی در نظر گرفته شود افزود: این مبلغ در سال جاری ۷۵۰ میلیارد تومان است.حاجی با بیان اینکه اشکالات به این نوع هزینه ۷۵۰ میلیارد تومانی وارد است ادامه داد: اولاً بودجه یک ساله یا با پیشنهاد دولت و یا با رایزنی نمایندگان با دولتی ها بسته می شود که این جایز نیست .این عضو کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات با تأکید بر اینکه اختصاص هر نوع اعتبار باید دارای اهداف کمی و کیفی باشد گفت: این موضوع در این بند از لایحه مشخص نیست.حاجی ادامه داد: باید معیارهایی برای رجحان دادن معیارهای اختصاص بودجه در نظر گرفته شود و ابهام فعلی در بودجه نویسی رفع شود.این نماینده مجلس با تأکید بر اینکه اختصاص بودجه باید براساس پیشرفت و عدالت باشد تأکید کرد: بودجه باید نظارت پذیر بوده و بتوان بر بند بند آن نظارت کرد.این عضو کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات خواستار موافقت نمایندگان با این طرح یک فوریتی شد و گفت: در حال حاضر سهم استان ها و شهرستان ها مشخص نیست و تنها چند نفر بخصوص حق پرداخت و هزینه کرد اعتبارات را دارد.